СЪБИРАТ СЕ МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

По данни от регистрите на Общината , данъчно задължените лица през 2013 г. са : физически лица - 29 045 бр . и юридически лица - 740 бр.За 2013 г. Общината очаква да получи общо 494 964 лв. от данъци, като тежестта в прогнозата пада върху данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и данъка за придобиване на имущества по дарения и възмезден начин. От такса „Битови отпадъци” се очакват да постъпят 463 000 лв. През 2012 г. в общинската хазна са влезли 290 910,65 лв. от недобори, т.е. данъци, които са били дължими , но невнесени до края на 2011 г.Към 31.03.2013 г. са внесени общо 277 357 лв. от данъци, което е с 22 000 лв. повече от същия период на миналата година. Събраните недобори към 31.03.2013 г. са в размер на 46 328,62 лв.

Предстои тежка година по отношение на непрекъснато увеличаващите се ангажименти на общините в сектор „Отпадъци”. Нарастват разходите свързани с проекта за претоварната станция за отпадъци в Тервел, както и за отчисленията, които се дължат на екологичното министерство.Увеличават се и сумите за съфинансиране на общинските проекти.Изпълнението на най-мащабните тепърва започва и това налага много прецизно подреждане на приоритетите в ангажиментите на Общината.

Публикувано на 10 Apr 2013