ЗА ДВЕТЕ ЧИТАЛИЩА - В С.ЗЪРНЕВО И В ГР.ТЕРВЕЛ

Читалище с.Зърнево
Нов под на зрителната зала


След дългата зима, когато обектите бяха замразени, продължава работата по строителството на двете читалища, за които финансирането също е в рамките на общински проект по Програма за развитие на селските райони. В с.Зърнево се подготвя изливането на покривната плоча на сградата. Тя е с интересна многоъгълна форма и вече се издига в центъра на селото. В Тервел се полага новата подова настилка на залата и се обработва дъсчената конструкция на сцената и облицовката на стените. Изградени са нови санитарни възли във фоайето, положени са настилките – фаянс и теракота. Сменена е дограмата във фоайето, изпълнени са мазилките. Предстои да се монтират вътрешните дограми, да се довършат ел инсталациите и да се боядисат помещенията. Работи се и по канализационната връзка на ремонтираната част на сградата с градската канализация. Точно тази връзка, или по-точно по-високото ниво на съществуващата улична канализация спрямо тоалетните на читалището, изградени преди много години в сутерена на сградата, бяха причината санитарните възли да се затворят.Новото решение, което се дава с този проект е изграждането им на нивото на залата – във фоайето, върху част от бившата гардеробна. Строителството на двете сгради трябва да завърши в края на лятото. Все още не е започнал ремонтът на покрива и външните стени на читалищната сграда в Тервел ( топло и хидроизолация), които ще се изпълняват със средства от Фонд „Козлодуй” и от избран от Министерство на икономиката и енергетиката строител. Избран е доставчикът на театралните столове за залата. Най-добри условия – 15 години срок за гаранционна поддръжка , технически показатели на кожата и мебелната пяна и най-конкурентна цена е предложила варненската фирма „Панов” ЕООД. След като решението за избор на изпълнител влезе в сила, Общината ще сключи договор с изпълнителя и ще преведе аванс за започване на доставката и монтажа.

Публикувано на 10 Apr 2013