ОБЩИНАТА ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА СРЕДСТВА ОТ ФОНД „ФЛАГ”

Налага се ползване на заемен ресурс, с който да се обслужи разплащането за изпълнената рехабилитация на три участъка от общинската пътна мрежа, финансирани по Програма за развитие на селските райони. В края на месеца държавна приемателна комисия ще приеме изпълнението на обектите, след което общината ще може да внесе документи в Държавен фонд „Земеделие’,за да получи финансирането и да възстанови ползвания от Фонд „Флаг” кредит. Размерът на кредита е изчислен на 2 026 985,70 лв.Срокът за погасяване е до шест месеца, т.е. заемът е краткосрочен.Планира се издължаването му да стане преди да възникне нуждата от следващото по ред мостово финансиране, чрез което ще се разплащат разходи по ВиК проекта на града.

Публикувано на 18 Mar 2013