ИЗБРАН Е СТРОИТЕЛЯТ, КОЙТО ЩЕ РЕМОНТИРА МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР

В края на миналата седмица приключи работа комисията, която извърши оценката на единадесет постъпили оферти от строителни фирми, желаещи да станат изпълнители на обществената поръчка, чрез която две крила от болничната сграда ще се преустроят за медицински център. В процедурата участваха фирми от региона – две от гр.Шумен, шест от Варна, две от Добрич и една от Силистра.Крайното класиране се извърши според предложената от участниците цена. За седем от участниците комисията установи, че не отговарят на поставените от общината критерии за подбор. Отворени бяха в публично заседание , на което присъстваха петима представители на участници, ценовите предложения на седем фирми.Най- ниската предложена цена ремонта бе 420 124,57 лв. без ДДС, а най-високата - 574 217,72 лв. Всички участници са спазили изискването да не калкулират часови ставки за работниците, които да са по-ниски от минималните, определени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. за строителните работници – квалифицирани и такива без специална квалификация.Избраният изпълнител е задължен от Общината да наеме за изпълнение на строителството трима безработни мъже , регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” Тервел. Около средата на м.април се очаква да приключи избора и на доставчиците, които ще доставят линейка и медицинско оборудване на центъра. В момента се подават оферти за избор на строителен надзор и одитор на проекта. Дейностите се финансират чрез проект по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Публикувано на 18 Mar 2013