ПОДГОТВЯ СЕ ПОРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ

След приемането на бюджета, общинските съветници ще се съберат, за да вземат решения по текущи въпроси,които съпътстват работата на общината. Администрацията подготвя своите предложения към тях. Едно от предложенията предвижда вземане на решение за ползване на средства от Фонд „ФЛАГ” ЕАД, с които да се разплати изпълнението на общинските пътища по Програма за развитие на селските райони – Тервел-Безмер, Тервел-Савово и Каблешково-Нова Камена. През март се очаква обектите да се приемат от компетентните лица, които следва да удостоверят изпълнението на строителство при обекти от Трета категория,каквито са пътищата.Кредитът ще бъде краткосрочен, тъй като ще послужи за окончателно разплащане с изпълнителя, след което общината ще внесе искане за плащане пред ДФЗ . Разчетите са верифицирането и респективно издължаването на сумата към Фонд „Флаг” ЕАД да стане в рамките на бюджетната 2013 г. , за да се освободи ресурс за работа по сега започващите други инфраструктурни проекти – воден цикъл и благоустрояване на улици в Тервел, изграждане на социални центрове и малки инфраструктурни обекти по селата. Размерът на кредита, за който ще се кандидатства пред Фонд ‘ФЛАГ” ЕАД е 2 026 985,70 лв., от които за данъчна основа на сумата за строителство 1675459,50 лв.и за ДДС – 351 526,20 лв.

Подготвят се и решенията за кандидатстване на общината пред МИГ Тервел-Крушари през 2013 г. Това е последният финансов инструмент, който общината може да ползва в края на Програмен период 2007-2013 г. , тъй като е една от общините, които успяха да си създадат МИГ и получиха финансиране на стратегията му.Ще се използват част от наличните работни проекти – напр. този за център за социални услуги в с.Поп Груево, а така също ще се задели малък по обем ресурс за ново проектиране – напр.за реконструкция на сградата на здравната служба в с.Нова Камена и за няколко междублокови пространства в Тервел.Първият внесен общински проект в МИГ ще бъде за доставка на два автомобила за разнос на храна в домашния социален патронаж. Ще бъде предложено и да се разреши на фирмата, която подготвя проект за мандра в Тервел да премине през общински имот, за да осъществи ел.захранването на бъдещата си инвестиция. С това ще приключи предпроектната част на проекта за мандра и ще започне подготовката му за внасяне в МИГ за оценка и финансиране.

Със свое решение общинските съветници ще дадат старт и на процедура за изготвяне на Общ устройствен план на Община Тервел.

Публикувано на 03 Mar 2013