ОБЩИНСКИ ВЕСТИ

Работи се по оценката на офертите на участниците в четири открити процедури по Закона за обществените поръчки, чрез които Община Тервел следва да избере изпълнители за основните дейности в проекта за водния цикъл на гр.Тервел. Първата процедура ще приключи в средата на ноември с избор на строителна фирма или обединение от такива, която ще изпълни водопроводната, канализационната мрежа , канализационната помпена станция и колекторите към пречиствателната станция. Подадени са пет оферти . Участниците са : „.”САД – Компани Женерал дьо Траво Д’Иролик” – Франция, „Балканстрой” АД, Консорциум „Тервел ПВД 2012 „ , „Хидрострой” АД Варна, Консорциум „Пътстрой-Надин-ВТ”. Прогнозната обявена стойност на поръчката е 8,5 млн. лв. без ДДС.

Паралелно с избора на строител тече и оценката на участниците, които са подали оферти за строителен надзор на ВиК мрежата. Тук участниците са шест: ”Трансконсулт – БГ” ООД гр.София, ДЗЗД „ММЛ – ЕКО” София (обединение от английско и българско дружество), ”Пътинвестинженеринг” АД София, Дема-Т7”ДЗЗД Варна, ”Жилфонд-инвест”ЕООД Добрич и ”Пловдивинвест”АД Пловдив.

В ход е оценката на кандидатите за одитори на проекта. Подали оферти за участие са седем фирми и лица.
Последната поръчка, която вече също е в процес на оценка на постъпилите оферти е тази за инженеринг (проектиране, строителство и оборудване) на реконструкцията на пречиствателната станция в Тервел. И тук се избира между пет участника, три от които са обединения между български и чуждестранни фирми. В оценителните комисии участват общински служители и външни експерти, вписани в Списък на Агенцията по обществените поръчки.Квалификацията на членовете на комисията е съобразена както с опита им свързан с евро финансирането , така и с познания по отношение на конкретния вид инфраструктура, за която се избира изпълнител.

На по-късен етап ще бъде обявена и поръчка за избор на строителен надзор при изпълнение на пречиствателната станция.

След дни ще бъде обявена и процедура за избор на доставчик за микробус за Дома за стари хора . Финансирането е по Програма за развитие на селските райони.

Публикувано на 16 Oct 2012