НОВА УСЛУГА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В С.НОВА КАМЕНА
На 11 октомври т.г. отвори врати нов дневен център за възрастни хора в с.Нова Камена. Това стана възможно след като общината направи реконструкция на порутена и неизползвана от години сграда с две помещения в централната част на селото. Изцяло обновена бе покривната конструкция, вратите и прозорците, подовите настилки, мазилките – вътрешни и външни. Закупени бяха нови мебели и уреди.Инвестицията в новия център възлиза на 15 000 лв.

Придобивката бе открита от жителите на Нова Камена , в присъствието на кмета на Общината Живко Георгиев.

В Нова Камена живеят около 400 души, предимно в пенсионна възраст. В селото има средищно училище, детска градина с една група, читалище,обновено чрез проект към Социалноинвестиционния фонд , здравна служба и кметство. Основен поминък в района е земеделието. В момента се преасфалтира пътя Каблешково – Нова Камена. Средствата са по Програма за развитие на селските райони.

През идната година Общината планира да подготви проект за превръщане на здравната служба в село Н.Камена в център за социални услуги с кухня майка за домашен социален патронаж и трапезария. Бъдещата услуга ще обхваща селата Нова Камена, Кладенци, Градница и Каблешково. Проектът ще бъде финансиран от МИГ Тервел – Крушари за планов период 2013 г. Подобен проект се подготвя в момента за финансиране през период 2012 г. за района на с.Коларци.

Публикувано на 16 Oct 2012