ИЗЛОЖБАТА ЗА КАН ТЕРВЕЛ ОТ НАШИЯ МУЗЕЙ ГОСТУВА В ДОБРИЧ

НОВ РОМАН ЗА КАН ТЕРВЕЛ

Гражданите, които се интересуват от обществените прояви в града си със сигурност си спомнят, че през 2009 година Община Тервел придоби фотоизложбата „Кан Тервел – спасителят на Европа, Дипломатът, Светецът – войн” . Автор на изложбата е Фондация „Българска Памет” на Д-р Милен Врабевски.Двадесет и едно пана, върху които са изобразени известни и нови за повечето хора артефакти, свързани пряко с личността на Кан Тервел и отзвука от неговите дела в Европа, бяха разположени на първия етаж на общинския музей. Събитието бе съпроводено от тържество , почетено от двама от авторите на начинанието – Д-р Милен Врабевски и адв. Росен Иванов.

През последните години много историци и любители на българската история се занимават с делата на този велик български владетел. Особено внимание се отделя на победата му над арабите – битка, която е предопределила съдбата на днешна Европа.

И така до момента, в който в Добрич се осъществи премиера на документално-историческия роман "Кан Тервел - кошмарът на халифата” на Емил Димитров. Събитието се състоя в Регионална Библиотека „Дора Габе”, на фона на изложбата за Кан Тервел на общинския музей на Тервел. Фотосите имат за цел за възкресят спомена за един от най-великите български владетели. Историческата роля на управлението на Кан Тервел бе представена от историкът Борис Спасов. Той направи въведение в представянето на романа. Литературна оценка на новата творба направи литературния критик Драгомил Георгиев.

Авторът на романа "Кан Тервел - кошмарът на халифата”- Емил Димитров е роден през 1954 г. в гр. Добрич. Висше образование завършва през 1977 г. във ВНВУ "В. Левски”, В. Търново, военна академия "Г. С. Раковски” - през 1986 г., и право през 2000 г. в ТУ, Варна. Има публикувани геополитически и военнотехнически анализи в изданията на МО на Р България и сп. "Криле”, както и разкази и юридически статии в местния печат. Награждаван е многократно, включително и от министъра на отбраната. Днес е юрисконсулт в Областно пътно управление-Добрич. За своята книга Емил Димитров разказва: "Идеята за написването на този документално-исторически роман възникна около 2003 година, когато все повече се сблъсквах с незнанието на хората около мен за значимостта на историческата личност Кан Тервел. Считам, че за българската историография Кан Тервел беше един забравен владетел, акцентираше се предимно на Аспарух, Симеон, Борис-Покръстител и други. Подминаваше се факта, че ако не беше Тервел, който да продължи делото на баща си по административното и военно укрепване на младата държава, ако не беше успял да удържи на напъните на Византия за унищожаването България, ако не бе успял да укрепи съюза между българи и славяни и накрая ако не беше взел изключително мъдрото решение да подкрепи миналия си враг Византия спрямо новия враг - Арабския Халифат, България днес просто нямаше да я има.”

Любопитни за всички, които се интересуват от исторически факти, свързани с управлението на Кан Тервел, изложбата и романът биха били полезни и необходими за обогатяване на познанията по българска история на всички. Тервелската изложба ще гостува в Добрич до 19 октомври, след което отново ще се върне на мястото си в музея в Тервел.

Публикувано на 16 Oct 2012