СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Започване на поетапно изключване на електрозахранването на обекти на „В и К” ЕООД гр.Добрич и спиране на водоподаването в Област Добрич

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр.Добрич получи официално уведомление от Енерго Про ЕАД на 12.09.2012 г. относно: просрочено задължение на „В и К” ЕООД, град Добрич дължима сума за консумирана ел.енергия в размер на 3 714 195,18 лв. и преустановяване на снабдяването с ел.енергия на 13.09.2012 г. в 00:00 часа /сряда срещу четвъртък/. Дружеството официално няма приложение и съгласуван график за спиране на ел.енергията.

До голяма степен проблема с натрупаните задължения на Дружеството е в следствие на ползвани и не заплатени услуги от абонати на Дружеството в общ размер на над 10 мил.лв.

Съгласни сме с твърдението на Енерго Про ЕАД, че те не могат да кредитират поведението на не коректните абонати на „В и К” ЕООД гр.Добрич, независимо, че ще бъдат засегнати и коректни абонати.

Информативно задълженията на не коректните абонати на Дружеството по общини са както следва:

Община Добрич град - 4 572 417 лв.;
Община Добричка - 1 382 092 лв.;
Община Ген.Тошево - 704 424 лв.;
Община Шабла - 162 124 лв.;
Община Каварна - 791 664 лв.;
Община Тервел - 936 915 лв.;
Община Крушари - 100 160 лв.;
Община Балчик - 1 807 307 лв.

С настоящото съобщение молим редовните ни потребители да приемат нашите извинения за причинените им неудобства по повод предстоящото прекратяване на водоподаването.

За пореден път призоваваме не редовните ни абонати да погасяват в срок своите задължения за предоставяни В и К услуги. Това може да се извърши във всички каси на Дружеството, касите на „Информационно обслужване”, клоновете на „Български пощи”. Справка за задълженията може да бъдат извършвани във всички експлоатационни райони на Дружеството по общини, както и в сградата на „В и К” ЕООД, гр.Добрич.

С уважение,
от ръководството на
„В и К” ЕООД гр.Добрич

За повече информация http://www.vikdobrich.bergon.net/

Публикувано на 13 Sep 2012