Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: В НАВЕЧЕРИЕТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Обикновено в началото на всяка учебна година общините представят обобщена информация за броя на учениците в училищата и на децата в детските градини, говори се за ремонти, за столово хранене, доставки на храни и горива, транспорт на ученици и учители ,квалификация на педагози и други дейности, свързани с ежедневието на образователните общински звена. Безспорно това са важни , но и в значителна степен рутинни проблеми, които всяка година намират своите решения – по един или друг начин.

Този път ще Ви предложим един по-различен поглед към училищното образование . С цел да си припомним вечните ценности на просвещението и да погледнем на себе си като на потомци на българите от Възраждането , ще Ви върнем с около 200 години назад във времето. Много неща са се променили от тогава, но като че ли основните принципи и участници в образователния процес са същите. В същото време мястото на училищата в обществения живот днес е доста по-различно. Различията вероятно са резултат от естествения ход на времето и промяната в начина на живот. Да възхваляваш миналото и да отричаш настоящето безспорно е признак на незряло мислене. От друга страна да живееш само за днес, без да търсиш аналози на случващото се в уроците на историята , също е белег на повърхностно отношение към заобикалящия ни свят.

Преди 190 години , през 1822 г., в Копривщица, в къщата на местния благодетел Вълко Чалъков е открито първото обществено училище.Обучението на децата се ръководело от един учител. След като чорбаджийската къща станала тясна за всички деца,които искали да се учат, Вълко Чалъков дарил градината си в централната част на града за построяване на ново училище. Гражданите събрали средства за сградата на школото.Междувременно, през 1835 г. в Габрово било открито първото в тогавашните граници на поробена България взаимно училище. Инициативата принадлежи на Васил Априлов и други влиятелни търговски фамилии от Габрово. С помощта на търновския митрополит за пръв учител е избран Неофит Рилски - предварително изпратен във Влашко, за да усвои взаимоучителния метод на обучение, при който учителят с помощта на по-напреднали ученици обучава неограничен брой деца. Обучението в Габровското училище се извършва на говорим български език и продължава 2 г. Изучава се граматика, нравоучение, хигиена, естествознание, география, история, аритметика и вероучение. Издръжката на училищата се поема от местното население. През 1837 е открито и новопостроеното взаимно училище в Копривщица.Неофит Рилски напуска Габрово и става пръв учител в новото копривщенско училище. Сред най-известните ученици на отец Неофит са Найден Геров, Йоаким Груев, Христо Пулеков и др. Те поели управлението на училището след оттеглянето на отец Неофит в Рилската обител. Докато първите взаимни училища вършели своята просветителска дейност , през 1843 г. в гр.Елена , Иван Момчилов открива първото класно училище . Един от неговоте възпитаници – Петко Славейков , го нарича „Даскалоливницата”. Проучванията на историци показват, че ученици от това първо класно училище са били учители в 61 града града и 31 села в страната и извън границите ѝ. Голяма част от учителите в първите училища са участници в Априлското въстание.По тази причина училищата са били затваряни от турските власти и дейността им е възстановена след освобождаването на България. През 1846 г. Найден Геров открива класно училище и в Копривщица.През 1850 г. той съставя и първия училищен правилник. В него възрожденския просветител записва като основен принцип следното:

„Учителите са длъжни да учат децата на работи добри и полезни и трябва добросъвестно да изпълняват своя дълг, да си вършат работата здраво и чисто, да прилежават да учат учениците си на онова, което знаят, та така да излязат прави и пред Бога и пред человеците, които са им поверили децата да ги учат.”

Основателят на „Даскалоливницата” пък оставя в наследство следната своя мисъл: “Когато на възпитателя липсват знания и система, той ги търси в пръчката”.

Очевидно изискванията към възрожденския „Даскал” са били ясно формулирани, а „платата „ му се е осигурявала от местните жители.
Учениците, от друга страна, са възпитавани и обучавани при спазване на строги правила , ясни норми за поведение и съвети за здравословен и нравстен живот. Ето някои от правилата, които учителите са окачвали в учебните стаи на школата:

„ Обичай отечеството си и не пожелавай друго отечество, защото с такова желание се вменява началото на предателство”;

”Никога не въздавай зло за зло”;

„Едно място за всяко нещо и всяко нещо на мястото си”;

„По-добре сух хляб с мир и любов, нежели дом , пълен с благини и несъгласие”;

„Почитай старите и разумните хора”;

„Живей на чист и незатворен въздух”

„Не излизай изведнъж от много топло на студено място”.

Така училището и семейството са допълвали усилията си да създадат научени на труд , добре възпитани и здрави хора, които да успяват в живота си и да не бъдат безразлични към отечество, род и родина.Ако трябва да говорим с думи на нашето съвремие – хора с гражданска позиция и отношение към обществените ценности, способни да организират живота си, да създават семейства и блага за себе си и за околните . Качества, които и сега търсим у успелите хора.

А сега за историята на образованието в Тервел: Първото училище в Тервел е открито през учебната 1891/1892 година с четири смесени отделения. Запазени са сведения, че през периода 1941-1952 г. в него се обучават 500 ученика с помощта на преподаватели от различни краища на страната. Първото средно училище в гр.Тервел отваря врати на 1-ви септември 1952 г. Учениците се обучават в 17 паралелки от 22 учители.Първият редовен випуск завършва средното си образование през 1955/1956 учебна година. Сред зрелостниците са бъдещи учители.През м.ноември 1977 г. училището е наградено с орден „Кирил и Методий” – втора степен при честването на четвъртвековния си юбилей. През 2002 г. са отбелязани 50 години от създаването на гимназия „Й.Йовков”.През 2005 г. в СОУ „Й.Йовков” са учили 883 ученика. Днес, седем години по-късно те са 783.

Няколко числа от съвремието:През учебната 2012/2013 г. училищния праг на общинските училища ще прекрачат 1487 ученика от първи до дванадесети клас.През миналата есен учениците са били 1482. Други 217 ученика учат в професионалната гимназия в Тервел.Първолаците през тази учебна година са 189. Миналата година са били с 8 повече. Общо в общината има осем училища – едно СОУ и една Професионална гимназия в Тервел, едно начално училище в с.Каблешково и пет основни училища в селата Безмер, Орляк, Зърнево,Коларци и Нова Камена. Средищни са три от училищата – СОУ в Тервел и основните училища в Коларци и Нова Камена. Пътуването на учениците от 1-ви до 8-ми клас става по транспортна схема, която включва шест училищни автобуса, обслужващи СОУ в Тервел и специализиран транспорт от превозвачите „Немо Транс” ООД и ‘ГИФ” ООД – съответно за училищата в Коларци и Н.Камена. Учителите също ползват безплатен транспорт – различен в зависимост от часовия диапазон на деня, в който работят. Текущи ремонти и освежавания са извършени във всички училища. Ползвани са средства от бюджетите на училищата, както и такива от общинския бюджет.Основен ремонт е извършен на покрива на началното училище в Каблешково.

Детските градини в общината са шестнадесет. В Тервел има и детска ясла с детска млечна кухня. Децата, които се възпитават в детските градини тази година са 682.През 2007 година техният брой е бил 715.Таксите за детските градини са много достъпни – 25 лв. на месец. От 17 септември са в сила нови менюта за малчуганите, съобразени с хранителните продукти, които се предлагат на пазара през есенно-зимния сезон.Направени са разчети за енергийната стойност на менютата, осигурени са седмичните приеми на мляко, плодове и зеленчуци.Детските градини са освежени в рамките на наличните средства в общинския бюджет, основни ремонти се правят на покривните конструкции в Честименско, Каблешково, Поп Груево, Безмер.Подменят се отоплителни инсталации в Безмер и Орляк.

Всички ученици в училищата и децата в детските градини са обхванати в училищни здравни кабинети, в които работят 12 медицински лица. През настоящата учебна година ще продължат профилактичните зъболекарски прегледи на учениците от училищата в селата.

Публикувано на 11 Sep 2012