Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПОДГОТОВКА НА НОВИ ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ

Общината започна предпроектните дейности за подготовка на три общински проекта, с които ще се кандидатства към Стратегията за местно развитие на МИГ Тервел-Крушари. Двата проекта за мярка 321 на Стратегията, а третия – по мярка 322. Общинският съвет на Тервел ще разгледа предложенията за проектите на предстоящото заседание на общинския съвет в средата на септември. Единият проект по мярка 321 предвижда изграждане на център за социални услуги в сградата на бившата здравна служба в с.Коларци. Центърът ще обслужва отдалечения от общинския център Тервел район на селата Коларци, Балик, Оногур, Ангеларий и Сърнец. В центъра ще се обособи кухня-майка за производство на храна за домашен социален патронаж и трапезария за хората от петте села. В кухнята ще се произвежда и храна за учениците в средищното училище в с.Коларци. Децата там не разполагат със стол, а в преблодаващата си част пътуват от околните села до с.Коларци. Вторият проект предвижда направа на разсадник за парково озеленяване в общински парцел , разположен срещу дома за стари хора в с.Полк.Савово. Целта на този проект е да се осигури подходяща за домуващите възможност за трудотерапия. Хората в дома са от района на Добруджа и заниманията с градински дейности оказват благотворно влияние върху психиката им. В разсадника ще работят озеленители, които се квалифицират по програми за заетост и квалификация и за които общината осигурява работа.Произведеният посадъчен материал ще се ползва за поддържане на зелени площи в населени места в общината, както и за озеленяване на двора на дома за стари хора.

Проектът по мярка 322 , включва няколко дейности: направа на площадка за игра на деца в зелената площ пред кметството и детската градина в с.Жегларци чрез поставяне на две съоръжения за игра, пейки и кошчета за смет, направа на парково осветление и поставяне на пейки и кошчета пред кметството в с.Орляк, рехабилитация на площада пред кметството и читалището в с.Безмер и оформяне на кът за отдих с уред за игра на деца, пейки и кошчета.В с.Коларци в обособената чрез изпълнение на предходен проект зелена площ, сега се предвижда поставяне на два уреда за игра на деца, пейки и кошчета.За град Тервел се предвижда изграждане на детска площадка с нови съоръжения в алеята на градския парк, където сега се намират старите уреди за игра, доставка на нови кошчета за смет за парка, както и рехабилитация на два тротоарни участъка в централната част на града – пред читалището и пред магазин СБА в района на автогарата.

Проектите трябва да бъдат подготвени и внесени за оценка в информационната система на МИГ в Тервел до 30 ноември т.г. От януари 2013 г. ще започне приемане на проекти за 2013 г. Тогава общината отново ще има право да кандидатства с други проекти.

В следващия брой на вестника ще Ви предложим информация за образователните звена в началото на предстоящата учебна година.

Публикувано на 27 Aug 2012