ФОНД “КОЗЛОДУЙ” ЩЕ ФИНАНСИРА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛКмета на Общината Живко Георгиев подписа вчера, на 26 юли в София споразумение за финансиране на общински проект за енергийна ефективност на стойност 300 000 лв. Средствата за за реализиране на енергоефективни мерки в една от най-големите обществени сгради в общината – тази на тервелското читалище.

То има разгъната застроена площ от 2891 кв. м. и е построено през далечната 1969 година. Вече 43 години в него по различни поводи се срещат хората от всички населени места в общината и много техни гости . До 2005 година не са извършвани никакви основни ремонти. През 2006 г. беше възстановена външната мазилка и вертикалната планировка на сградата. Поетапно се подмени част от дограмата в помещенията, в които се работи с деца.През 2010 г. бе възстановена и обновена неработещата отоплителна инсталация и се изолира подпокривното пространство над сцената. В началото на месец август т.г. започва изпълнението на проект по Програма за развитие на селските райони, чрез който се обновяват зрителната зала и фоайето.

Проектът финансиран от Фонд „Козлодуй” , който ще се изпълнява през пролетта на 2013 г. ще осигури изпълнението на 5 енергоефективни мерки, които ще подобрят условията в сградата и ще доведат до спестяване на енергия и публични средства. Ще бъде топлоизолирана таванската плоча на сградата с 11 см. pокритие от полиоретан, след което ще се положи циментово-пясъчна замазка, защитена от каучукова мембрана. Ще се топлоизолират фасадните стени и ще се измажат със структурна мазилка. Ще се топлоизолира пода над сутерена, ще се подмени дограма, там където все-още не е сменена и ще се обнови част от осветлението на сградата.

Фонд’Козлодуй” одобри проекти на 66 български общини.

Публикувано на 01 Aug 2012