ЗА СПИРАНЕТО НА ВОДАТА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНАТА

През последните месеци зачестиха дните, в които водата спира.През изминалите няколко години общинският център не е имал този проблем. Във връзка с това бе потърсена информация от ВиК оператора – „ВиК” ЕООД гр.Добрич.

В хода на разговорите стана ясно, че двата сондажа ( до с.Полк.Савово и в бившия стопански двор на ЖФК) имат дебит, който е в състояние да покрие дневните нужди на хората в населените места, към които се подава вода от тези сондажи – гр.Тервел и селата Божан, Поп Груево,Кочмар, Честименско,Полк.Савово,Бонево, Пр.Златарски, Каблешково. Водопроводната мрежа в общината е разчетена при норма за водопотребление 160 л за човек за ден. Двата споменати сондажа черпят по 144 000 куб.м. вода за час, или 2 304 000 куб. м. за 16 часова дневна работа.Населението в селата, които ползват тази вода е 8600 души. Разчетите показват, че необходимото водно количество в този случай е 1 376 000 куб.м. за ден, т.е. значително по-малко от добиваното. Какво се оказва? И тук , както в повечето подобни случаи става дума за липсващи пари при ВиК оператора. Населението и фирмите в общината дължат огромни суми за неплатени сметки. Финансовите затруднения принуждават ВиК оператора да пести електроенергия от намаляването на часовете, в които работят помпите за черпене на вода в сондажите.Така те работят много по-кратко от 16 часа. Същият финансов проблем не позволява инвестиция във водопроводната мрежа. Такава е необходима, за да се постигне райониране на мрежите на населените места. Ако такова има , то тогава ще бъде възможно да се постигне локализиране на участъците, в които са се получили аварии . Ще се изпуска водата само от тях и така другите участъци на града или селата няма да стоят без вода, докато се работи по авариралия участък, а напълването на мрежата след аварията ще става по-бързо и налягането ще е нормално.

Какво се прави? Община Тервел постави пред ВиК оператора и пред областния управител проблема с искане да се предприемат мерки за повишаване на събираемостта на сумите, които се дължат за вода в общината. Общината стартира и процедурата за избор на изпълнител, който трябва да изгради над 10 км. нова водопроводна мрежа в града. Идното лято тя ще бъде факт.Начинанието се финансира с общински проект по Оперативна програма „Околна среда”. Търси се финансов ресурс в общинския бюджет за закупуване и монтиране на кранове, които ще позволят райониране на мрежата. Истината обаче остава една – за да потребяваме качествени услуги , трябва да си плащаме задълженията. Така стоят нещата както по отношение на доставчиците на вода, енергия и др. , така и по отношение на всички видове данъци и осигурителни вноски. Да си плащаме обаче всички. Останалото е празнословие, което губи енергията на обществото като цяло.

Публикувано на 13 Jul 2012