Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И РАБОТА ЗА ХОРА ОТ ОБЩИНАТА

С настъпването на пролетта стартира програма, която осигурява възможност за работа на 80 безработни от различни населени места в общината. Квалификацията се провежда едновременно по 3 професии – готвач, работник в озеленяването и помощник пътен строител. Обучението по професия готвач е нормирано за 600 учебни часа и ще продължи до 24.07.2012г. Теоретичните часове се провеждат в стола на СОУ“Й.Йовков“, а часовете по практика в кухнята на „Домашен социален патронаж“. След получаване на свидетелствата за успешно премината квалификация на 10 от готвачите ще бъде осигурена работа в кухните на детските градини в общината и Домашния социален патронаж в гр.Тервел. Обучението по професия работник в озеленяването е нормирано за 300 учебни часа и ще продължи до 17.05.2012г.
След получаване на удостоверенията за успешно премината квалификация на 23 от озеленителите ще имат работа по поддръжка на цветните и зелени алеи на териториите на селата Коларци, Ангеларий, Безмер,Честименско и гр.Тервел. Пътните строители пък ще почистват от храсти и високи треви общинските пътища, ще освежават пътни знаци и мантинели, ще поддържат тротоарни настилки и бордюри. Освен в Тервел, обученията се провеждат и в селата Нова Камена и Орляк.

Дейностите се финансират по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Развитие”. Начинанието е доведено до успешен край посредством партньорството между Община Тервел и Дирекция „Бюро по труда” гр.Тервел.

Публикувано на 11 Apr 2012