НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНАТА„Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ“ е проект на Министерство на образованието, по който през втория учебен срок работят четири училища на територията на Община Тервел - трите общински училища в селата Каблешково, Зърнево и Орляк, както и Професионалната гимназия по техника и облекло „Дочо Михайлов“ в Тервел. Училищата имат право да подават заявки за участие, които се финансират по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора по оперативната програма „ Развитие на човешките ресурси. Приоритетно е включването на дейности както за стимулиране на различните способности – научни, творчески и спортни, но и такива, които спомагат осъществяването на реален социален контакт между децата в класната стая, а не пред екрана на компютъра. Един от индикаторите за успех на проектите е намаляване на броя учениците с агресивно поведение и на отпадащите от училище. Целева група са всички държавни и общински училища, без средищните училища. Т.е възможности да работят с извънкласни форми са осигурени за училищата в Безмер, Каблешково, Зърнево и Орляк, както и за Професионалната гимназия в Тервел. Не се е възползвало от възможността само училището в с.Безмер.

Професионалната гимназия е заложила на дейности, атрактивни и интересни за ученици от горен курс – Клубове „Публична реч“, „Скаутски здравен лагер“, „Млад еколог“, „Дигитална обработка на цифрови изображения“, Секция „Да успяваме заедно“, „Арт студио“ и ателие „Моден дизайн“. В извънкласните дейности участват 84 ученици.

Интересни занимания за малките ученици от III и IV клас е подготвил екипът на НУ „Хр. Ботев“ в с. Каблешково. Планирани са занимания в Клубовете „Чиста природа за здрави деца“ и „Игрите в интернет“. Включени са 17 деца, с които ще работят 4 преподавателки от училището.

В ОУ „Хр. Ботев“ в с. Зърнево са сформирани Клубове „Приказен свят“, „Млад конструктор“ и Дискусионен клуб „Как да се обличаме и държим в обществото“, „Фолклор на роден език“ и „Виртуално пътешествие в европейските столици“. В групите са включени 51 ученика, с които ще работят 5 педагози. Бюджетът на проекта е 9435,00лв.

ОУ „Васил Друмев“ в с. Орляк е включило 133 ученици в 13 извънкласни клубове, ателиета и секции- „В света на приложното изкуство“, „Млад приложник“, „Вълшебен свят“, „Как да живеем здравословно“, „Природата и ние“, „Спорт в свободното време“, „В чудния свят на приказките“, „Театрално студио“, „“История на европейските столици“, „Етика и поведение“, „Малки сръчни ръчички“, „Етнография“, „Млад презентатор“. Общият бюджет на планираните дейности е 24605лв.

Публикувано на 07 Mar 2012