ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНАТА

През 2012 г. Общината реализира втори етап на Общинска програма за профилактика на детското здраве.Програмата започна през 2011 година с организирани от общината безплатни профилактични зъболекарски прегледи. Бяха прегледани 339 деца на възраст 5 – 8 клас в СОУ в гр.Тервел.Установени са общо 1225 кариеса и десетки други увреждания на постоянните зъби. На всички родители на прегледаните деца са изпратени писма, в които е описано констатираното състояние на зъбния статус на децата им. Тази година изпълнението на програмата се възобновява на 19 януари, когато ще започнат прегледите на учениците от средищно основно училище в с.Коларци.До края на учебната година са планирани прегледи за още 4 общински основни училища – тези в селата Нова Камена, Безмер, Орляк и Зърнево, както и за учениците от професионалната гимназия в Тервел.

Паралелно със зъболекарските прегледи продължават започналите през есента на 2011 година занятия по лечебна физкултура в СОУ. Формирани са 4 групи от желаещи да се преборят с актуални проблеми ( гръбначни изкривявания, наднормено тегло) деца. През м.февруари и март ще бъдат прегледани за проблеми с гръбначния стълб и теглото и децата от селата Орляк, Зърнево и Жегларци. При установена нужда ще се прилагат комплекси за лечебна физкултура.

Отново през февруари следва да се проведат открити тематични занятия в детските градини с основен акцент здравословното хранене на децата.

За подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните групи в училище и учениците от I – IV клас за периода от 16.01.2012 г. до 31.12.2012 г. в общината са получени общо 52 500 лв., които се разпределят между 7 общински училища – за децата от начален етап и подготвителните класове и 4 детски градини, в които има формирани подготвителни групи. Трите средищни училища ще се включат в програмата „АLL DAY” на МОМН за средищни училища, която дава възможност за финансиране на разходи за организиране на целодневна форма на обучение – трудови възнаграждения на възпитатели и преподаватели в извънкласни форми, разходи за храна , материали и услуги. Освен в средищните училища, обедно хранене за учениците приготвят и в новоразкрит през м.декември м.г. училищен стол в основното училище в с.Орляк.

Публикувано на 16 Jan 2012