НОВИ ШЕСТ МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ул. Трети март

Преди дни бе одобрен петия пореден проект на Община Тервел по Програма за развитие на селските райони (ПРСР). От есента на 2008 г. , когато за първи път Програмата започна да приема проекти на общини до есента на 2010 г. , когато приемът приключи, т.е. в рамките на две години Общината подготви и внесе за разглеждане 7 проекта, от които до момента бяха одобрени пет. За два от проектите оценката не е приключила. Пет от проектите , включително и новоодобрения са за подобряване на общинска инфраструктура, а два – за създаване на Местна инициативна група и финансиране на стратегия за местно развитие, която тя да прилага чрез малки проекти на земеделски производители и фирми на територията си. Общата стойност на одобрените инфраструктурни проекти възлиза на 11 млн. лева.
В края на това лято приключват работите по предходните три одобрени общински проекти. Всички инвестиции в улична мрежа,тротоари, осветление,спортни и детски площадки, които в момента се извършват в Тервел и няколко села са факт, благодарение на няколкото одобрени преди година и половина общински проекти по ПРСР. В тях не са вложени никакви средства от бюджета на общината. В момента, в който те приключват, общината започва работа по следващия нов проект. Първо ще бъдат подготвени , обявени и проведени обществените поръчки за избор на изпълнители за дейностите в новия проект, а след това – през идния строителен сезон ( април – ноември 2012 г.) ще се извършат и строителните работи.
Какви ползи ще донесе на хората в общината новия проект?
• Ще се извърши основно преасфалтиране на 14 км. общински пътища :
- Път Тервел-Безмер – 5, 8 км.;
- Път Тервел – Полк.Савово – 3,36 км.;
- Път Каблешково – Нова Камена – 4,9 км.
Тук може да бъде отворена скоба, за да се внесе пояснение за нещо, което вълнува гражданите на нашата община. Към момента в Община Тервел в много по-лошо състояние от общинските са пътищата от републиканската пътна мрежа. За съжаление общината няма право да кандидатства и реализира проекти за тях. Това може да направи само техния собственик – държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура” и нейните областни пътни управления. Такива подчертано нуждаещи се от ремонт републикански участъци са пътя Тервел-Честименско-Граница с област Силистра и пътя Честименско –Каблешково . За тях от страна на общината са депозирани многократно искания за ремонт пред различните държавни институции.
А сега още за новия проект. Освен трите пътни участъка, които ще бъдат преасфалтирани , имаме одобрено финансиране още за:
- Основен ремонт и преустройство на фоайето и залата на читалището в Тервел . Предвижда се във фоайето , на мястото на старата гардеробна , да се изградят нови санитарни възли ( 36 кв.м), да се постави нова дограма, да се обновят стенни, таванни и подови настилки. За залата пък е предвидено старият паркет да се смени с нов ламинат ( 350 кв.м.), да се демонтират старите столове за зрители и да се поставят нови ( 400 места), да се почисти и импрегнира с негорим лак дървената облицовка по стените (350 кв.м.), да се изцикли и лакира дървената конструкция на сцената ( 320 кв.м.). Припомняме, че през миналата година, след прекъсване от 15 години, и чрез общински проект за енергийна ефективност бе възстановено отоплението на читалищната сграда.
- Изграждане на нова читалищна сграда в с.Зърнево
Тук става дума за следното: в село Зърнево няма читалищна сграда. Библиотеката му, както и всички активи на читалището се помещават в един училищен кабинет в местното училище. В същото време селото е едно от най-големите в общината и в този аспект нуждата от сграда, която да предлага сцена, зала и помещения за самодейност , изънучилищни занимания на деца и библиотека е неоспорима. Новият проект предвижда построяване на едноетажна сграда с разгъната застроена площ от 540 кв.м. върху свободен общински терен, намиращ се срещу местното кметство.
- Реконструкция на главен водопровод в с.Каблешково
Дейността е включена в проекта, за да се снижат аварийните ремонти и загубите на вода за селото.Участъкът, в който ще се подмени изцяло водопреносната система е с дължина от 406 м. и е локализиран под главната улица на селото ( тя е и продължение на пътя Каблешково – Нова Камена, който също ще се асфалтира в този проект).
- Доставка на транспортни средства за дома за стари хора в с.Полк.Савово
Домът , който започна да приема домуващи в началото на тази година, вече е пълен с обитатели. В рамките на новия проект те ще получат нов петнадесетместен микробус, снабден с платформа за трудно подвижни хора, за да могат комфортно да се придвижват до Тервел и да вземат участие в социалния живот в общинския център. За дома още , също със средства по проекта, ще се достави нов автомобил за превоз на готова храна от кухнята – майка в гр.Тервел . Сега за тази цел се ползват други общински автомобили, което затруднява работата на домашния социален патронаж на общината.
Обществените поръчки за избор на изпълнители на строителните дейности и доставките по проекта ще бъдат обявени до края на м.ноември. Вече започна работата по документацията за обявяването им.

Публикувано на 29 Aug 2011