ПОДГОТВЕНИ ЛИ СМЕ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

СОУ "Й.Йовков" гр. Тервел

В края на м. август вече има яснота за това доколко сме успели да осигурим добри условия в учебните и детските заведения в общината. Никой не би се наел да твърди, че обстановката в школата и детските градини в Тервел е отлична, но пък се прави всичко възможно децата да пребивават там при прилични условия. Сградите са големи, част от корпусите не се ползват , огромни са площите на покривите ,таваните, стените и подовете, които всяка година се нуждаят от ремонти и освежаване.Какво се прави това лято?
• СОУ Тервел – санирани са всички външни елементи на сградата за последните два корпуса, които не бяха санирани по предходни общински проекти ( нови дограми, хидроизолации на покриви, топлоизолация на стени и цокли, топлоизолация на таван на сутерен), направена е система за автоматизация на отоплителната инсталация. Всичко това ще рефлектира в по-нисък разход на средства за отопление и в по-добри възможности за финансиране на дейности за децата.Правят се освежавания и на помещения вътре в сградата – класни стаи, физкултурен салон, коридори.
• ОУ с.Орляк – екипът на училището е преустроил част от първия етаж на сградата и там е изграден ученически стол. Общината осигури средства за закупуване на кухненско оборудване за новата придобивка, на която се възлагат надежди за намаляване на броя на ранно напусналите училището ученици от ромски произход.
• ЦДГ с.Орляк – детска градина, посещавана средно от 60 деца от селото. Завършва се хидроизолация на покрива, подменят се балатуми и се освежават помещенията, които се ползват от трите детски групи.
• ЦДГ с.Каблешково – в детската градина има една група с 18 деца. Прави се основен ремонт на санитарните възли и подмяна на стари дървени врати на помещенията.
• ЦДГ с.Жегларци – детска градина с две групи от общо 36 деца. Извърши се циклене и лакиране на паркета в двете занимални, измазани и боядисани са стените и таваните на помещенията.
• ЦДГ с.Безмер – детска градина, в която се възпитават 37 деца , в две групи. Ремонтните дейности там ще започнат на 31 август и ще продължат до 12 септември. Освежават се стените и таваните на помещенията в занимални, офиси, санитарни възли, кухня и складови помещения.
• ЦДГ с.Честименско – една детска група. Предстои да се изгради нова ограда на двора. Работата ще започне в средата на м.септември.
• ЦДГ Ангеларий и ЦДГ Балик – детски заведения с по една група. Подменя се балатум в занималня, освежават се стени и тавани в помещенията.
• Детска ясла – освежават се всички използваеми помещения.Материалите за работа са дарени от фирма за строителни материали в Тервел, а средствата за заплащане на строителните дейности се осигуряват от общината.
Общата стойност на ремонтите в ресор образование през това лято възлиза на 481 х.лв., от които 181 х.лв. се осигуряват с бюджетни средства.

Публикувано на 29 Aug 2011