ОБЩИНАТА ОСИГУРЯВА ОЩЕ 22 РАБОТНИ МЕСТА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Общините, в това число и община Тервел ползват традиционните програми „ОСПОЗ” , чиято абревиатура означава „от социални помощи към осигуряване на заетост”.Тези програми са насочени към хора, които са били обект на социално подпомагане. Тази година обаче общината осигури общо 42 места за хора, които са безработни, без да са били подпомагани със социални помощи. Преобладаващата част от тях са със средно образование. В началото на м. април тази година започнаха работа 20 души, назначени като озеленители . Това стана след одобряване на общински проект по Регионална програма за заетост. Хората бяха включени в дейностите по нови и съществуващи обекти за озеленяване и поддържане в Тервел – детски и спортни площадки,паркове и градинки , църковен двор,подмяна на улично озеленяване. Те ще имат заетост и доходи по програмата до края на м.октомври. От 15 август пък 12 жени , също безработни , които не са обект на социално подпомагане започнаха двумесечен курс на обучение по озеленяване и цветарство в рамките на общински проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Развитие”. След като приключи тяхното обучение, т.е. в края на м.октомври 10 от тях ще получат заетост по придобитата си специалност и ще работят по нея идните 9 месеца. Отново по същата оперативна програма бяха обучени по специалността „Строител” 14 безработни мъже от с.Градница. От 1 септември 12 от тях ще бъдат назначени като работници по строителство и поддръжка на сгради в Община Тервел и ще работят като такива 11 месеца. Мъжете вече помагат в строителните работи на общинските обекти – бяха на производствена практика при ремонтите в СОУ Тервел, а веднага след назначаването си на 1 септември ще започнат работа като строителни работници при ремонтите на ЦДГ с.Безмер, ЦДГ с.Честименско , тротоарна площ пред детска ясла Тервел и други общински обекти.

Публикувано на 29 Aug 2011