У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО
ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ
КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДПС
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ АТАКА
СИНЯТА КОАЛИЦИЯ
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ НДСВ
гр. ТЕРВЕЛУ В Е Д О М Л Е Н И Е

Относно: Консултации за състава на общинската избирателна комисия (ОИК)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 30, ал. 2 от Изборния кодекс Ви уведомявам за предстоящите консултации за състав на Общинската избирателна комисия в Община Тервел за изборите за общински съветници и кметове едновременно с изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. В консултациите участват представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-то Народно събрание и партите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.

Консултациите ще се проведат на 03.08.2011 г. (сряда) в 17.00 часа в сградата на Община Тервел, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" No. 8, II ет., малка заседателна зала.

На консултациите представителите на партите и коалициите от партии представят:

а)   писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;


б)   заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21.06.2011 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица;


в)  пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;


г)  копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издаден диплом) и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.
Кмет на Община Тервел:
/Ж. Георгиев/Публикувано на 29 Jul 2011