САНИРАМЕ ПОСЛЕДНИТЕ ДВА КОРПУСА НА СОУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ”

Средното общообразователно училище в Тервел събира под покрива си 50% от всички ученици в общината. През 2005 година чрез проект, финансиран от СИФ бе саниран единият от учебните корпуси ( по-тъмния цвят) . Изпълнителят бе избран чрез процедура от Общината и респективно тя координира изпълнението му. През 2006 год. Общината отново кандидатства, този път пред Министерство на образованието , за саниране на втория учебен корпус. След одобрението на проекта, изпълнителят бе избран от Министерството и съответно координиран от него. Двата неучебни корпуса – физкултурния салон, стола и топлите връзки, които ги свързват с основните корпуси останаха не ремонтирани. В началото на това лято общината започна изпълнението на договор с гарантиран резултат за санирането на последните два корпуса и за автоматизация на горивното стопанство. Изпълнението на енергоефективните мерки цели икономия на средства за отопление на огромната сграда и респективно по-ефективно разходване на делегирания училищен бюджет за дейности, насочени към обучението и възпитанието на децата. Обемът на работите в най-общи линии включва поставяне на 625 кв. м. нова дограма с едно нискоемисийно стъкло, 1900 кв. м. външна топлоизолация на стените и цокъла на двата корпуса, 2000 кв. м. нова силиконова мазилка, топлоизолация на покривите на двата корпуса, както и на тавана на сутерена под първия етаж и автоматизация на котелното помещение. Училището от своя страна ще вложи труд и средства за вътрешен ремонт на част от учебните помещения.

Публикувано на 25 Jul 2011