ВОДОСВЕТ НА ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА

На 29 юни, Петровден ще бъде извършен тържествен водосвет на новия Дом за стари хора в с.Полк.Савово. Празникът ще започне в 10: 30 часа. След водосвета гостите на тържеството ще бъдат поздравени с програма , подготвена от детски самодейни състави от общината.

Домът за стари хора започна да приема домуващи на 10 януари т.г.Към момента са издадени заповеди за назначаване на 15 души. Домуващите са от гр.Тервел, от селата в Общината, от с.Крушари , от градовете Добрич , Шумен и Генерал Тошево. Капацитетът на социалното заведение е 25 места. Единадесет души се грижат за възрастните хора. Осигурено е постоянно наблюдение от медицинско лице. Храната се подготвя в кухня-майка в гр.Тервел. Във всяка стая има безплатна за домуващите цифрова телевизия и телевизионни приемници.В момента се благоустроява двора на дома. Там работят и наети по общинската програма за озеленяване мъже.


Публикувано на 06 Jun 2011