СТРОИТЕЛСТВО ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

След като в средата на месец май бяха открити строителните площадки на последния, трети проект по Програмата, строителството на всички обекти стана факт. Интервенцията обхваща общо 19 улични участъка в Тервел , 5 спортни и детски площадки и улично осветление в Коларци, Кочмар и Нова Камена. Към момента са изпълнени две детски площадки, една градинка, преасфалтирани са седем участъка от уличната мрежа. Предстои да бъдат започнати дейностите по полагане на асфалт по още 4 улици и една от спортните площадки – в центъра. Работи се по пътните платна на 8 улици, както и по протоарните настилки на спортната площадка в кв.”Изгрев” и централния участък на ул.”Хан Аспарух”. Според линейния график на проекта до края на строителния сезон трябва да бъдат изпълнени още два участъка от тротоари по ул.’Хан Аспарух’ , както и тротоарите по ул.’Цар Калоян”. През идната седмица ще започне работата по реконструкция на уличното осветление на седем участъка в Тервел, шест – в с.Коларци и на цялата мрежа в селата Кочмар и Нова Камена. Изпълнението на всички дейности ще приключи в края на м.октомври т.г.

Публикувано на 06 Jun 2011