ГЕРГЬОВДЕН ВЕЧЕ ЩЕ Е ДЕНЯТ НА ТЕРВЕЛ

Такова решение взе Общинският съвет на Тервел на свое редовно заседание на 25 март т.г. Предлагаме на вниманието на всички граждани резюме на докладната записка, с която Кмета на общината предложи на общинските съветници да обсъдят и гласуват промяната в датата, на която градът да чества своя празник:
„УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Всяка година на Гергьовден, Шести май , Община Тервел организира и провежда Общински Празник на фолклора. Денят протича с празнична фолклорна програма и характерната за празника – част от цикъла пролетни християнски празници – Лазаровден, Цветница, Великден – символика – гергьовски люлки, празничен курбан. Тази година на Шести май, Гергьовден, Митрополит Амвросий – епархийски митрополит на Доростолска Епархия, към диоцеза на която се причислява духовна околия Тервел, ще извърши освещаване на новопостроения храм ‘Св. Вмчк Георги Победоносец’. До момента са проведени две официални срещи с Митрополит Амвросий , на които са обсъдени действията на Българската Православна Църква – Българска Патриаршия (БПЦ) , клира и общността на миряните по повод организацията на тържествената литургия за освещаването на храма и следващите го прояви в рамките на празника за освещаването – курбан и празнична фолклорна програма. По предложение на Н.В. Мирополит Амвросий , както и в съответствие с утвърдена в страната традиция, предлагам на Вашето внимание да разгледате предложението Шести май, Гергьовден да бъде утвърден като Ден на град Тервел . През последните седем години като Ден на гр.Тервел бе честван денят 22 септември , като решението за това е взето от тогавашния Общински съвет в началото на септември 2003 г. До този момент гр.Тервел не е имал свой официален празник и тази функция се е изпълнявала от традиционния Добруджански събор – надпяване, който се организира в последната седмица от м. септември. През последните седем години Събора се организира през всяка четна година и тогава съвпада с Деня на гр.Тервел, редувайки се с конкурса за млади изпълнители на добруджанска песен „Калинка Вълчева”, който се провежда през всяка нечетна година .

В българските градове е утвърдена традицията храмовият празник на най-стария или най-големия църковен храм да бъде празник на съответния град. Предлагам на Вашето внимание някои от най-известните примери в това отношение:

1. Град Варна – най-големия църковен храм там е Катедрален Храм „Успение Богородично”. Съгласно църковнославянския календар Успението на Св.Богородица се чества на 15 август. Този ден с решение на общинския съвет на Варна от 1993 г. е утвърден като Ден на гр.Варна.

2.Град Пазарджик – най-старият църковен храм носи името на Св.Равноапостоли Константин и Елена, които се честват от Църквата на 21 май .Този ден е и Ден на гр.Пазарджик.

3. Град Созопол – най-старата църква там носи името на Св.Марина , почитана от църквата на 17 юли. Датата е и Ден на гр.Созопол.

4. Град Видин – най-големият църковен храм там е „Св.Димитър”. Димитровден - 26 октомври е Ден на Видин.

5. Столицата София – носи името на Св.София и има Празник на 17 септември, деня, в който Православната църква отбелязва жертвата на Св.София и дъщерите й Вяра, Надежда и Любов.

Примерите в това отношение са десетки. Съчетаването на празнични обреди и ритуали с тържества и концерти допринасят за по-голяма тържественост на деня, избран за празник на града.
С оглед на всичко гореизложено, МОЛЯ да приемете следното ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: На основание чл. 5 , ал.5 и във връзка с чл.117, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
ПРЕДЛАГАМ: Общински съвет гр.Тервел да вземе следното решение:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание на: чл.21 , ал.1 , т. 23 от ЗМСМА , както и във връзка с предстоящо освещаване на новопостроен православен храм „Св.Вкмч Георги Победоносец” , находящ се в гр.Тервел, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ РЕШИ:

1.Определя Гергьовден, Шести май за Ден на град Тервел.
2.Определя в празничния календар на Община Тервел като ден на Добруджански Събор Тервел датата 22 септември, Ден на Независимостта.

Кмет на Община Тервел:инж.Живко Георгиев”

Публикувано на 30 Mar 2011