Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ЗАПОЧНА СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ДВАТА ПРОЕКТА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Снимка 1 | Снимка 2 | Снимка 3

В средата на януари положителните температури на въздуха позволиха стартирането на Проекти „Благоустрояване на населените места в Община Тервел’ . Първата копка бе направена на детска площадка между улиците „Хан Аспарух” и „Ал. Стамболийски” в гр.Тервел. Ден след това започна подготовката на строителните площадки на градинка между улиците „Цар Калоян” и „Княз Борис” и на още една включена в проекта детска площадка в кв. „Изгрев”. Общо на трите обекта ще се изградят 872 кв. м. нови тротоарни настилки, осигуряващи достъпа до площадките и 586 кв. м. декоративни тротоарни настилки, които оформят централната част на площадките. Ще се монтират общо 22 нови пейки, две пързалки , люлки , климушки и пясъчници за малчуганите. Площта за игра на деца ще бъде отделена от останалата част на площадките с многоцветна дървена оградка. Предвижда се обновяване на съществуващата растителност чрез засаждане на общо 8 бр. широколистни и иглолистни дървета, над шестотин броя различни видове храсти и многогодишни цветни видове. След като завърши строителството двете детски площадки и градинката и те бъдат въведени в експлоатация, ще започне втория етап от реализирането на проекта - реконструкцията на улиците и тротоарните площи в Тервел , както и обновяването на мрежата от улично осветление в селата Кочмар, Коларци и Нова Камена. На 10.02. 2011 г. пък ще се отворят офертите на строителните фирми, които ще се конкурират за сключване на договор за реконструкция на улици „Димитър Дончев”, „Трети март” , „Стара планина”, „Средна Гора”, „Баба Тонка” и две спортни площадки в гр.Тервел.

Публикувано на 23 Jan 2011