НОВИЯТ ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ВЕЧЕ ИМА ПЪРВИТЕ СИ СТОПАНИ

Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3

Преди ден отвори врати нов дом за стари хора. Социалното заведение се намира в с.Полковник Савово, отдалечено на 3.5 км. от общинския център Тервел.
Кратката към момента история на вече станалото факт социално начинание е следната: В село Полковник Савово е имало начално училище и детска градина, които са се помещавали в малка едноетажна сграда. В началото на новия век училището е закрито, останала е само детската градина. Малчуганите обаче са толкова малко , че забавачницата е полудневна – т.е има само 6 деца, които се възпитават там до обяд. Съдбата на селото е напълно идентична с тази на хиляди малки селища в България – населението застарява, учениците стават все по- малко , записват се в средищни училища в по-големи села или в общински центрове, сградите им постепенно запустяват. Така се случва и с малкото село Полк. Савово. След закриването на училището в края на деветдесетте години , следва закриване на полудневната детска градина. Това става през 2006 г. Същата година кметският екип на общината , който през 2005 г. вече е спечелил първия си ( дотогава общината не е получавала финансиране на свои проекти) проект от Социалноинвестиционния фонд и вече ремонтира със средствата СОУ в Тервел, решава да кандидатства отново с проект пред Фонда, но този път за изграждане на материална база за нова социална услуга. Към момента на това решение в общината се предлага само една социална услуга – домашен социален патронаж с капацитет за приготвяне на храна за 50 души . В същото време реалностите сочат, че броят на самотно живеещите възрастни хора в общината расте , все повече млади хора намират препитание в столицата и няколкото големи градове в България , родителите им остават сами и имат нужда от подкрепа. През 2005 за първи път стартира общински социален проект – „ Личен асистент” , после следва ‘Социален асистент”. Паралелно с това капацитетът на домашния патронаж се увеличава от 50 на 150 души. Увеличава се и броят на селата, в които има желаещи да получават храна. Докато социалната дейност на общината придобива все по-голям дял от работата й , тече оценката на общинския проект за изграждане на Дом за стари хора. През пролетта на 2007 година проектът е одобрен. По същото време е одобрен и проект по Програма ФАР за изграждане на Общински детски комплекс чрез преустройство на рухнало старо общежитие в Тервел. През август 2007 г. , в един и същи ден се провеждат конкурсите за избор на строителните фирми , които трябва да градят двата изключително важни за общината обекти. На 5 октомври 2007 г. се прави първата копка на строежа на Дома. С първите 200 000 лв. от Социалноинвестиционния фонд се финансира грубия строеж – към сградата на старото училище се пристроява нов корпус, който се свързва с топла връзка със съществуващата сграда. Тя пък се надстроява и двата корпуса се обединяват с обща нова покривна конструкция. Оформят се всички вътрешни помещения – наземен етаж обединен от т-образен коридор , в който са разположени 12 стаи за домуващи , дневна , трапезария, медицински кабинет, кабинет на социален работник, кабинет на директор, кухненско помещение и миялно помещение. Сутеренът на сградата също е преустроен – обособени са перално помещение , две складови помещения, стая за персонала и котелно помещение. Изградени са ВиК и Ел. инсталацията на сградата, полагат се част от подовите настилки и санитарния фаянс. Вторият етап на строителството е финансиран отново чрез средства от републиканския бюджет – през 2008 г. общината успява да получи нови 200 000 лв. , след като Домът е включен в Постановление на МС за финансиране на социални заведения, които представляват приоритет за съответните райони. Изграждат се отоплителна инсталация и соларна система за топла вода , горивно стопанство, довършват се настилки , стенни покрития, правят се рампа на централния вход, тераса на трапезарията, санитарен фаянс в баните , кухненските и санитарните помещение. Последният етап от изграждането на сградата общината финансира със собствени средства – довършва се вертикалната планировка на сградата – оформят се тротоарни настилки , бетонов алпинеум , ограда и отводняване. Така строителството приключва през есента на 2010 г. , т. е три години след първата копка. Започва обзавеждането на дома. Основната част от мебелите са закупени със средства, които общината получава след като е одобрено нейно междинно плащане по Програма за развитие на селските райони. Получени са 30 000 лв. , които се оказват достатъчни , за да се доставят всички легла, гардероби, нощни шкафчета, маси, столове, телевизор , хладилници , отоплителни шкафове , печки и котлони за кухнята . Оборудването за медицинския кабинет е предоставено от МБАЛ Тервел. Накрая са изработени допълващи мебели за всички стаи – шкафове за обувки, етажерки, закачалки . Ръководителката на Школата по изобразително и приложно изкуство при ОДК изрисува стенни пана за коридора, дневната, трапезарията, входа , както и витраж на централния вход. Децата от същата школа предоставят свои произведения за декориране на стаите на домуващите. Детските градини в Тервел подариха изобилие от саксийни цветя , които допълниха и освежиха интериора на дома. Закупено бе ново работно облекло на персонала. Екипът на социалното заведение включва 11 души – директор, социален работник, четири медицински сестри, две санитарки , кухненски работник , огняр и домакин.
Към момента , в който Домът за стари хора вече набира своите домуващи, инвестициите в него ( сграда, други дълготрайни активи и материали за работа) възлизат на 580 000 лв. Седем души от персонала ( директор, социален работник, медицински сестри, санитар) са бивши дългогодишни служители на МБАЛ Тервел , а останалите 4 са хора, които живеят в с.Полк.Савово и съседното с.Бонево. По този начин е намерен баланса между персонал, притежаваш необходимия опит и практика , но пътуващ ежедневно от гр.Тервел и служители, които живеят в селото и са в близост до домуващите.
Собственикът на новия дом, Община Тервел, има и нови бъдещи планове за социалното заведение. През октомври 2010 г. е подаден проект по Програмата за развитие на селските райони , който предвижда доставка на две специализирани транспортни средства за дома – микробус , пригоден за хора със затруднения в придвижването и лекотоварен автомобил – тип „пикап”. Евентуалното одобрение на Стратегията за местно развитие на местната инициативна група пък би предоставило възможности за изграждане и обзавеждане на рехабилитационен център и други инициативи на общината, които могат да направят пребиваването на възрастните хора в дома още по-приятно. За двата проекта се очаква оценка през 2011 година.
Дано начинанията да са успешни. Всяка възраст си има своите предимства . Нека хората от третата възраст се чувстват добре в Дома за стари хора, подготвен с много труд и желание за тях!

Публикувано на 13 Jan 2011