Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 НАКРАТКО – ОБЩИНСКИ ВЕСТИ

• За втора поредна година в Община Тервел ще бъде организирана социалната услуга ‘Обществена трапезария’. Капацитетът отново е 100 души. Право да ползват услугата ще имат лица и семейства на месечно подпомагане по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане , лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях , самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии. Критериите за избор на правоимащи лица, както и средствата за функциониране на трапезарията са осигурени от Фонд ‘Социално подпомагане” в следствие на представен от Община Тервел проект през 2009 г. Хората, които ползват услугата на трапезарията ще получават всеки работен ден топла храна - супа, основно ястие и хляб.Стойността на един храноден е 1.67 лв.Осигурените средства са по 1.86 на човек за ден, като от тях се ползват и средства за режийни разноски и консумативи, свързани с приготвянето и транспортирането на храната и отчитането на проекта.


• Новата учебна година започва за 7 общински и 1 държавно училище в общината. В готовност да посрещнат малчугани са още 15 детски градини и една детска ясла. Извършени са регулярни текущи ремонти и хигиенизиране, съобразени с финансовите възможности на общината и училищата и нуждите на съответните учебни и детски заведения.Извършено е преразпределение на районите, обхванато от медицинските лица в здравните кабинети в образователните звена.Изменението е продиктувано от промяна на броя на децата и учениците в определени райони на общината и необходимостта от привеждането на капацитета на здравните кабинети със съответната нормативна уредба. Профилактичните заболекарски прегледи на децата от пети до осми клас по общинската програма за профилактика на ученическото здраве ще бъдат продължени и през тази учебна година. За първи път училищния праг ще прекрачат 129 деца. Най-голям брой първолаци очакват в СОУ „Й.Йовков” Тервел – 42 , а училището в с.Орляк ще посрещне 26 малчугани. За първокласниците в СОУ са закупени униформи .Първолаци в самостоятелни паралелки ще учат още в училищата в Каблешково, Коларци,Безмер и Нова Камена. Училището в с.Зърнево няма да посрещне тази година първолаци, тъй като в селото няма нито едно дете, което да постъпва в първи клас. Общината е през 2010 г. два проекта, които касаят инвестиции в общинското образование – един по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” – за допълнителна работа с деца и ученици от училищата и детските градини, съпроводени с подобряване на материалната база – нови костюми, пособия и др. и втори проект по Оперативна програма „Регионално развитие” за енергоефективни ремонтни дейности по сградите на СОУ „Й.Йовков” и ОУ „Отец Паисий „ с.Н.Камена. И двата проекта са в процес на оценка.Училищата , от своя страна са кандидатствали най-често по Националните програми на МОМН за ритуализация на училищния живот. Продължава при условията от предходната учебна година и осигуряването на безплатни закуски за децата до 4-ти клас в училищата и доставката на мляко и плодове за децата от предучилищните групи в детските градини.


• На 14 септември ще се състои първото заседание на комисията за избор на изпълнител за дейността Строителен надзор за двата общински проекта за благоустрояване на улици и зелени площи в Тервел , Коларци,Нова Камена и Кочмар.Конкурсни книжа са закупили 12 фирми.


• На 21 септември ще се състои първото заседание на комисията за избор на изпълнител за дейността строителство за основния ремонт на улици, тротоари, улично осветление и зелени площи в Тервел , Коларци,Нова Камена и Кочмар.Конкурсни книжа са закупили 17 строителни фирми.


• Броени дни преди празника на град Тервел - 22 септември тече усилена подготовка за провеждането на единадесетото издание на Добруджански събор Тервел` 2010. Както всеки път, съборът в град Тервел дава поле за изява на индивидуални изпълнители и певчески групи, които показват богатството на песенното музикално наследство на Добруджа. Изявяват се също танцови групи и инструменталисти. На 22 септември на двете естради на събора ще видим изпълненията на над 100 участника. Заявки за представянето в събора са получени от общините Добричка, Балчик, Варна, Аксаково, Суворово, Тервел, Силистра, Алфатар, Дулово, Ситово и Крушари. Най-голям е броят на участниците от община Генерал Тошево.
За първи път тази година изпълнителите на двете естради на фолклорния празник ще огласят центъра на Тервел. Първа естрада ще е разположена на големия площад, а втора – пред сградата на Читалище „Димитър Дончев”. Откриването ще се състои в 9, 30 часа и ще започне с дефиле на участниците от Читалището до първа естрада.

Публикувано на 13 Sep 2010