Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 КАКВИ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩИНАТА МОЖЕМ ДА ОЧАКВАМЕ ПРЕЗ 2011-2012 ГОДИНА

Това зависи в пълна степен от проектите,които общината ще внесе до края на тази година в съответните програми.Какво се прави по въпроса сега ?
След като вече са подписани договорите за три проекта по мярка 322 на Програма за развитие на селските райони и следват процедурите по организиране на строителството, общината започна подготовка за внасяне на три нови проекта по мярка 321 на същата програма. Ще се кандидатства за рехабилитация на общинските пътища Тервел- Безмер-Гуслар-граница с област Силистра, Тервел-Полк.Савово-Бонево, Каблешково – Нова Камена – Градница, както и за изграждане на ново читалище в с.Зърнево, основен ремонт на читалището в с.Каблешково, ремонт на фоайе и зрителна зала на читалището в Тервел, изграждане на дневен център за стари хора и деца в сградата на кметство с.Поп Груево , изграждане на аналогичен център в сградата на кметство в с.Каблешково , обзавеждане и оборудване на дневен център за деца в с.Коларци , обзавеждане и оборудване на трапезария в с.Жегларци , закупуване на транспортни средства за дома за стари хора в с. Полк.Савово, рехабилитация на главни водопроводи в селата Безмер, Божан и Каблешково.

Паралелно с работата по проектите по ПРСР започна подготовката на общината за достигане на изискванията,които Оперативна програма ‘Околна среда” постави пред нас, за да получим финансиране по директната покана,отправена към община Тервел.Към момента са изготвени и предстои да бъдат разгледани от МОСВ прединвестиционното проучване и финансовия анализ на бъдещата инвестиция.След одобрението на документите ще започне проектирането и подготовката за подписване на договор за безвъзмездна помощ. Така в периода 2011-2013 година ще се доизгради канализацията на Тервел и пречиствателната станция , както и ще се направи основен ремонт на част от водопроводната мрежа.

В процес на оценка в момента са два общински проекта – един по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за дейности в общинските училища и детски градини и втори по Оперативна програма „Регионално развитие” за саниране на два корпуса на СОУ Тервел и физкултурен салон на училището в с.Нова Камена.До 25 август ( след удължаването на срока от МЗХ ) трябва да бъде внесен и проектът за финансиране на стратегията на местната инициативна група.
Междувременно общината получи от ДФЗ – Разплащателна агенция общо 30 190 лв. без ДДС за два одобрени поредни етапа от работата по създаването на МИГ и стратегията й. Средствата са по мярка 431-2 на ПРСР. Те се ползват за заплащане на доставката на обзавеждане и оборудване на дома за стари хора. През м.октомври ще се внесе окончателния доклад за проекта за създаване на МИГ.

Публикувано на 29 Jul 2010