Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ТРЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Договор за финансова помощ за трети пореден одобрен проект на Община Тервел по мярка 322 на Програма за развитие на селските райони подписа на 20 юли в София Кметът на Общината Живко Георгиев. Проектът е на стойност 1 556 434 лв. без ДДС. Той предвижда реконструкция на следните обекти на публичната инфраструктура: асфалтови настилки на улици „Трети март”, „Баба Тонка”, „Стара Планина” , „Средна гора”, „Димитър Дончев” и „Черно море” , тротоарни настилки в централния участък на ул. ” Хан Аспарух” ( от Професионална гимназия до пресечка с ул. „ Н.Вапцаров”) , спортна площадка в стара част на комплекс „Изгрев”, спортна площадка в центъра на гр. Тервел, зад блок „Зорница” и рехабилитация на зелена площ в с.Коларци, пред училището.

След подписването на договора се преминава последователно през процедура за получаване на авансово плащане, подготовка на проекти за конкурсна документация и съгласуване с ДФЗ-Разплащателна агенция, провеждане на процедури за избор на изпълнители на строителните работи и строителния надзор , извършване на строителните работи , отчитане и одобряване на разходите .

Община Тервел вече има два подписани договора за реконструкция на други улици,тротоари и детски площадки по същата програма. Идната седмица се преминава към обявяване на конкурсите за избор на изпълнители за строителния надзор и строителството по проектите.

Публикувано на 23 Jul 2010