ЧИТАЛИЩЕТО В ТЕРВЕЛ ВЕЧЕ ЩЕ Е ТОПЛО

В края на м.юли Община Тервел започва реконструкция на отоплителната инсталация на читалището в Тервел.През последните 17 години сградата беше студена ,тъй като отоплителната система бе повредена до степен, при която възстановяването й не беше възможно в рамките на общинския бюджет.

След като през пролетта на т.г. кметският екип постигна договореност за разсрочено изплащане на инвестиция ,гарантираща реконструкция на отоплението на сградата, в началото на м.юли бе подписан договор за изпълнение и дългоочакваният ремонт ще започне в края на м.юли.Интервенцията включва изграждане на два самостоятелни кръга на отопление – един за зрителната зала и друг – за помещенията,в които работят библиотеката и самодейците.Ще бъдат монтирани два чугунени котела, всеки от които с нафтова горелка с минимален разход на гориво по 8 л./час. Залата ще бъде оборудвана с радиаторни конвектори , а помещенията - с алуминиеви радиатори. Над сцената ще се изгради окачена топлоизолирана конструкция ,която ще ограничи топлозагубите при отопляването на зрителната зала.

Стойността на реконструкцията възлиза на 109 000 лв. без ДДС.
Инвестицията има огромна социална значимост за общината.Сградата на читалището в Тервел обслужва пълния обем от културни прояви на Община Тервел, в нея репетират детския ансамбъл и самодейните групи на града, пак там се помещава най-голямата читалищна библиотека в общината.Надяваме се,че след ремонта гражданите най-после ще могат да се наслаждават на хубави концерти не само през топлите месеци, както това беше досега, но и по време на Коледните и други зимни празници.

Публикувано на 14 Jul 2010