МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Сдружение с нестопанска цел „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” бе регистрирано от Добричкия Окръжен съд с Решение 131 от 27 май 2010 г. Негови учредители са 38 юридически и физически лица от общините Тервел и Крушари,сред които представители на местните власти,читалищата,бизнеса,земеделската общност и гражданския сектор от двете общини.

Благодарим на всички учредители и на хората,които се отзоваваха на поканите ни да вземат участие в обучения и информационни кампании по време на реализацията на проекта за техническа помощ за създаване на МИГ.Подкрепата на тези хора ни позволи да реализираме идеята за създаване на МИГ при спазване на всички правила за реализиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони.

Междувременно Министерство на земеделието и храните публикува покана за кандидатстване на регистрирани МИГ за финансиране на Стратегиите за местно развитие.Кандидатстването е възможно до 30 юни т.г.Средствата,които са разчетени в поканата - 27 000 000 евро - ще позволят финансиране от началото на 2011 година на не повече от 14 местни инициативни групи от цялата страна.Очаква се кандидатстване на не по-малко от 80 МИГ .Към момента всички те имат готовност за кандидатствне,такава,каквато е и нашата.

Уверяваме Ви,че осъзнавайки изключително високото ниво на конкурентноспособност,което трябва да има кандидатурата на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ, правим всичко възможно да подготвим документите за кандидатстване в съответсвие с всички изисквания на програмата и при категорично получени становища по многото казусни въпроси, с които се сблъскваме в процеса на подготовка.Всичко,което се случва за първи път,какъвто е и случаят със стартирането на МИГ ,финансирани по ПРСР, обикновено е трудно.

Да си пожелаем успех в начинанието, за да бъдем полезни в максимална степен на активните хора от двете общини!

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ,ОБЩИНА КРУШАРИ
СНЦ”БЪДЕЩЕТО Е В НАС”гр.Тервел
ЕТ”РЕНЕСАНС-КПДТ-КИРИЛ ЖЕНДОВ” с.Крушари

Публикувано на 03 Jun 2010