ПРОЕКТ „РАЗЛИЧНИ ПОД ЕДНО НЕБЕ”

Оперативна програма”Развитие на Човешките ресурси’ 2007-2013

Община Тервел и Основно училище „Васил Друмев” с.Орляк с подкрепата на Общински Детски Комплекс „Малкият принц” в Тервел продължават изпълнението на Проект „Различни под едно небе”.

Една от дейностите по проекта предвижда провеждането на спортни прояви,една от които е добре познатият на учениците от общината лекоатлетически крос „Хан Тервел”. Тази година той бе посветен на 50 годишнината от обявяването на Тервел за град и финансиран по проект „Различни под едно небе”, реализиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”. В кроса участваха 7 от общинските училища: Зърнево, Орляк, Тервел, Безмер, Нова Камена и Коларци. Участниците бяха 96 момчета и момичета, разпределени в 5 възрастови групи. За призовите места бяха осигурени медали и много предметни награди, а всеки от участниците получи тениска с инициалите на ЕС, която беше изработена специално за случая. Класирането по възрасти е следното:


². Юноши старша възраст, родени 1991/1992 г. – 800 м.:
1. Мирослав Георгиев – СОУ „Йордан Йовков” гр. Тервел – ² място.
2. Севдалин Минков – ПГТО „Д. Михайлов” гр. Тервел – ²² място.
3. Боньо Митков - ПГТО „Д. Михайлов” гр. Тервел – ²²² място.²². Юноши младша възраст, родени 1993 г. - 800 м.:
1. Николай Колев - СОУ „Йордан Йовков” гр. Тервел – ² място.
2. Радослав Маринов - ПГТО „Д. Михайлов” гр. Тервел – ²² място.
3. Йозджан Шенол - ПГТО „Д. Михайлов” гр. Тервел – ²²² място.²²². Родени 1994/1995 г.
Момичета: 400 м.
1. Севда Шенол - СОУ „Йордан Йовков” гр. Тервел – ² място.
2. Севдегюл Сунай – ОУ „Петър Берон” с. Коларци – ²² място.
3. Кезбам Едат – ОУ „Христо Ботев” с. Зърнево – ²²² място.Момчета: 600 м.
1. Галин Драгомиров - СОУ „Йордан Йовков” гр. Тервел – ² място.
2. Георги Пенчев - СОУ „Йордан Йовков” гр. Тервел – ²² място.
3. Сюрай Ахмед - СОУ „Йордан Йовков” гр. Тервел – ²²² място.²V. Родени 1996/1997 г.
Момичета – 400 м.:
1. Мелекбер Исмет - ОУ „Христо Ботев” с. Зърнево – ² място.
2. Василена Живкова - СОУ „Йордан Йовков” гр. Тервел – ²² място.
3. Гюкчен Бейсин - СОУ „Йордан Йовков” гр. Тервел – ²²² място.²²². Родени 1994/1995 г.
Момичета: 400 м.
1. Севда Шенол - СОУ „Йордан Йовков” гр. Тервел – ² място.
2. Севдегюл Сунай – ОУ „Петър Берон” с. Коларци – ²² място.
3. Кезбам Едат – ОУ „Христо Ботев” с. Зърнево – ²²² място.Момчета: 600 м.
1. Галин Драгомиров - СОУ „Йордан Йовков” гр. Тервел – ² място.
2. Георги Пенчев - СОУ „Йордан Йовков” гр. Тервел – ²² място.
3. Сюрай Ахмед - СОУ „Йордан Йовков” гр. Тервел – ²²² място.²V. Родени 1996/1997 г.
Момичета – 400 м.:
1. Мелекбер Исмет - ОУ „Христо Ботев” с. Зърнево – ² място.
2. Василена Живкова - СОУ „Йордан Йовков” гр. Тервел – ²² място.
3. Гюкчен Бейсин - СОУ „Йордан Йовков” гр. Тервел – ²²² място.


„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Тервел носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието,младежта и науката.”

Публикувано на 03 Jun 2010