НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ОТ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Уважаеми родители,
Община Тервел инициира програма за превенция на детското здраве,която включва и безплатни зъболекарски профилактични прегледи на деца от прогимназиален етап на обучение от всички общински училища.Към момента са прегледани всички деца от четвърти и пети клас на СОУ „Йордан Йовков”.Резултатите са документирани и анализирани.В този брой на вестника ще Ви запознаем с анализа на зъбния статус на 79 прегледани деца от четвърти клас.
За съжаление се оказа,че децата без увреждания на зъбите са рядкост.Така от всички прегледани 79 четвъртокласника 84 % са с установени кариеси на постоянните си зъби.Нещо още по-лошо – 20 % от всички прегледани деца имат вече по 4 кариеса на постоянните си зъби, 4% от децата са с по 5 кариеса на постоянни зъби,28 % имат по 3 кариеса и 8 % - по 2 кариеса.
Пулпити/възпаление на кухината на зъба,най-често в следствие на нелекуван кариес/ на постоянните си зъби имат 14 % от прегледаните деца, а периодонтити /възпаление на околозъбната обвивка/ на постоянни зъби имат 11 % от преминалите прегледа четвъртокласници.Тук не коментираме уврежданията на млечните зъби,които са установени и документирани у групата на преминалите през програмата деца,тъй като се приема,че млечните зъби във възрастта на четвъртокласниците вече са в края на жизнения си цикъл и подлежат на смяна с постоянни.
Само 4 от четвъртокласниците нямат никакви увреждания на постоянните си зъби.Всички останали 75 деца имат различен брой кариеси,а някои и пулпити и периодонтити.
След като десетки години не се извършват профилактични зъболекарски прегледи на децата в училищата и училищните стоматологичните кабинети не работят,грижата за зъбите на децата се оказа ангажимент единствено на родителите.
Апелираме към всички родители да предприемат мерки за зъболечение на децата си.За съжаление единствените,които могат да се погрижат за това към момента са те-родителите.Лятната ваканция е подходящо време за посещение на стоматологичен кабинет.В Тервел,както и в част от селата е осигурен достъп до стоматологични услуги.Хората от селата,в които не се предлагат такива могат да ползват кабинетите в Тервел.
В следващия брой на вестника ще Ви запознаем с анализа на уврежданията на прегледаната група на петокласниците в СОУ”Йордан Йовков”.

Публикувано на 03 Jun 2010