ПРОЕКТ „РАЗЛИЧНИ ПОД ЕДНО НЕБЕ”

Оперативна програма ”Развитие на Човешките ресурси’ 2007-2013
‘Инвестираме във вашето бъдеще”
ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД И НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО ДОГОВОР BG051PO001.4.2-03/632/18.09.2009 г.
О Б Щ И Н А Т Е Р В Е Л
Тервел – 9450, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” № 8 , Номератор 05751 / 2070,2075, Факс 2391, e-mail: tervel 2000@ yahoo. comОбщина Тервел и Основно училище „Васил Друмев” с.Орляк с подкрепата на Общински Детски Комплекс „Малкият принц” в Тервел продължават изпълнението на Проект „Различни под едно небе”.

Една от дейностите по проекта предвижда да бъде разширена дейността на Детския фолклорен танцов ансамбъл ‘Калинка Вълчева” към читалището в гр.Тервел.Едва ли има тервелчанин,който да не е запознат с умението и въздействащите танци,които младите танцьори от ансамбъла демонстрират на сцената.Всеки концерт на ансамбъла е празник за града.

Винаги обаче има неща ,които не достигат, за да се постигне онова състояние,при което може да се каже,че е направено всичко,за да се осигури правото на децата да се развиват и усъвършенстват в неща,които им доставят удоволствие и ги вълнуват.Затова търсенето и осигуряването на средства за подобряване на материалната база и условията за работа на ансамбъла е приоритет за всички институции и граждани ,които работят с и за децата в Тервел – община,читалище,родители,самодейци.

Проект ”Различни под едно небе” също има своя принос в тази насока.Чрез този финансиран от Европейския социален фонд проект бяха изработени носии на стойност 15 000 лв., обувки на стойност 2400 лв. и цървули на стойност 1200 лв.Осигуриха се и средства за хореография и поставяне на два нови танца.Така с инвестиция по проекта в размер на общо 20 000 лв. бяха подобрени условията за работа и изява на младите любители на танците от Тервел.

Читалището и общината продължават да търсят начини,за да направят танците,костюмите и представленията на децата още по-пищни и въздействащи.В момента в ансамбъла се подготвят за юбилеен концерт.Шият се още костюми,подготвят се още нови танци,правят се много репетиции.Празникът ще бъде красив,зрелищен и вълнуващ.

А проект ”Различни под едно небе „ навлиза в дейностите от заключителния си етап.След броени дни,на 4-ти май площада пред общината ще се напълни с деца танцьори,които ще покажат какви танци са научили,докато са работили по проекта.Ще видим първото излизане пред публика на състава на Парадните мажоретки.Те разучиха танц и се сдобуха с костюми отново чрез проект”Различни под едно небе”.Момичетата на Живка Ненова ще покажат две нови изпълнения.Ансамбълът на Нели Динкова също ще зарадва публиката с новите си танци.Децата от ОУ”Васил Друмев” в с.Орляк ще учудят зрителите с многообразие от ритми и костюми,също станали факт благодарение на финансите и работата по проекта.За участие в танцовия празник са поканени и ученици от СОУ”Св.Климент Охридски” гр.Добрич.

През месец май на участниците в проекта предстои да станат съпричастни на друго „красиво” дело – засаждане на цветен разсад в алеите на градския парк.Проектът ще приключи с две спортни прояви – лекоатлетически крос”Хан Тервел” и междуучилищен футболен турнир.

Вече е факт и книжката-албум „Тервел в детските очи”.На страниците й са събрани детските представи и мечти за родния град.Без да има претенциите да бъде интригуващо четиво,книжката вълнува с множеството пречупени през детската душа прояви на привързаност и любов към родното място.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Тервел носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието,младежта и науката.”

Публикувано на 22 Apr 2010