Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ТЕРВЕЛСКИТЕ УЧИЛИЩА И ТЯХНАТА АКТИВНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ВЕДОМСТВО

Министерството на образованието, младежта и науката и тази година дава възможност на училищата да се включат в дейностите по програмите за оптимизация на училищното образование в България. Те са част от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Целта им е предоставянето на транспорт на учениците в задължителна училищна възраст, осигуряването на хранене на децата от задължителната предучилищна и на учениците от задължителната училищна възраст, осигуряването на целодневна организация на учебния процес и др. Те се оказаха подходящи инструменти за създаване и гарантиране на по-добри условия за провеждане на качествен образователен процес. Програмите са механизъм, чрез който се регулират и продължават процесите на адаптиране на училищата не само към интересите и потребностите на децата и учениците, но и към спецификата на всеки отделен регион в страната.
През тази година три училища от нашата община са кандидатствали с проекти по няколко национални програми. ОУ „Васил Друмев” с. Орляк и ПГТО „Дочо Михайлов” са подали проектни предложения в НП „Оптимизация на училищната мрежа”, Модул „Без свободен час”. НП „Училището- територия на учениците” е предпочетена от СОУ „Йордан Йовков” гр. Тервел в модулите „Ритуализация на училищния живот” за тържествено отбелязване на училищни празници и традиции и модул „Подкрепа за целодневно обучение на учениците от начален етап” с проекта „Докато учим се забавляваме”- за осигуряване на условия за целодневна организация на образователно- възпитателния процес за учениците от начален етап. По този модул е подадено предложение и от ОУ „Васил Друмев” с. Орляк. Те са кандидатствали за средства и в НП „За по- пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст” в модул „Подпомагане на храненето на децата от подготвителните класове в училище и учениците от І до ІV клас”. Предстои им кандидатстването и по НП – „С грижа за всеки ученик” в модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”. СОУ „Йордан Йовков” пък ще се погрижи за преподавателите в чрез участие в НП „Квалификация”.
Кандидатстването по Националните програми на МОМН е изключително опростено по отношение на процедурата.Проектите са достъпни и се реализират без затруднения от училищата.

Публикувано на 12 Apr 2010