ПЪРВИ ПРОЕКТ С ВЕРИФИЦИРАНИ СУМИ ЗА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Община Тервел получи уведомление от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”за верификация на сумите по проекта за обновяване на детските заведения в Тервел.Това е най-съществения момент в работата по проекти на всеки бенефициент.Причината е проста – през целия период на реализация на проектите си общините трябва да осигуряват сами средствата, с които да извършват разплащанията си,спазвайки обаче всички изисквания на съответната оперативна програма и конкретния проект.След приключване на всички дейности се подготвя искане за плащане и едва тогава съответния управляващ орган извършва щателна проверка на извършеното по проекта – документи,процедури,резултати- и одобрява напълно или частично направените разходи.Това одобрение всъщност е верификацията,която означава,че проектът е изпълнен в съответствие с всички изисквания на ционалното и европейското законодателство и с необходимото качество и общината ще получи средствата ,които вече е вложила в него от съответната програма.Целият описан процес е дълъг,сложен и изибилстващ от казуси ,особено валидни за току-що верифицираният общински проект,който бе един от първите одобрени по програмата и съответната схема за страната.В крайна сметка и след множество перипетии нещата приключиха успешно и в началото на м.април общината ще получи европейските средства, с които ще погаси кредита си към фонд ФЛАГ.


Освен приключилия проект община Тервел към момента работи по още 5 проекта,финансирани с европейски средтва – 3 по Програмата за развитие на селските райони , 1 по Оперативна програма „Регионално развитие” и 1 по Опертивна програма „Човешки ресурси”.Проектите се реализират в съответствие с времевите им графици.2 от тях са инфраструктурни , а 3 са за дейности,които не включват строителство.При инфраструктурните проекти в момента се готви конкурсна документация за избор на изпълнители, а при останалите проекти се реализират прояви и дейности,които целят създаване на предпоставки за устойчиво развитие на общината в аспекта на нейните дадености и потребности.Очаква се резултат от оценяване на още два проекта по Програма за развитие на селските райони и 1 проект по Оперативна програма „Човешки ресурси”.

Публикувано на 11 Mar 2010