ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ЗА КАН ТЕРВЕЛ,МАДАРСКИЯ КОННИК И МЛАДИТЕ ХОРА В ГРАД ТЕРВЕЛ

В началото на последния месец от годината млади хора от тервелското СОУ”Йордан Йовков”, членове на Клуб за автентичен фолклор, бяха домакини на интересна среща.Среща,която провокираха самите те – с желанието си да знаят повече за историята на народа си, със свежестта и дързостта на допусканията и аналогиите,чрез които третират важни исторически теми и личности.Млади хора,които са търсили информация,анализирали са я,разсъждавали са и са стигнали до своя хипотеза .По-конкретно тервелските младежи правят допускане,че образа на Светеца Георги Победоносец носи символиката от славата и делата на Кан Тервел,за когото пък не подлежи на съмнение,че в негова чест е изсечен в скалите каменния берелеф на конник.

Срещата на младите историци с трима техни „колеги” – Доц.Пламен Павлов,Проф.Георги Атанасов и Д-р Милен Врабевски бе организирана с подкрепата на Община Тервел и се състоя в заседателната зала на общината.

В началото на събитието учениците показаха изработена от тях презентация,в която са събрали исторически факти , догадки и поводи,които дават основание за аналогията ,предмет на тяхната хипотеза.Разгледани са елементи от изображенията при мадарския берелеф и иконите на Св.Георги.Търсени са прилики с известни на историята моменти от живота на Кан Тервел.Разгледани са хипотетичните връзки между неговите завоевания,вярата му,личният му живот,рода му.

След като младежите представиха своите тези, на сцената излязоха професионалистите.Те разказаха всичко,което със сигурност им е известно като безспорен исторически факт „за” и „против” тезата на учениците от Тервел.Срещата премина в интересна дискусия, от която младежите научиха много нови факти за проучвания и допускания свързани с Мадарския конник,Св.Георги и Кан Тервел.А гостите,както е видно от техните кратки визитки са хора,на които може да се доверим в областта на средновековната история на нашите земи ,както и на познанието за християнството,неговата символика и история по същите тези наши земи.

Учениците от Клуба и техните две ръководителки – педагожките Росица Стратиева и Стойка Жекова получиха адмирациите на гостите,за това,че са успели да проучат и съберат информация за интересна и важна тема,свързана с българската история, за това,че са намерили атрактивна форма-компютърна презентация- чрез която да синтезират и визуализират своята хипотеза.

Не е без значение и фактът,че младежите бяха поканени от Д-р Милен Врабевски да участват в конкурс на тема ,свързваща България с Европа и Европейските ценности.А стимулът за това ? Той е много привлекателен за младите историци от Тервел – участие на отличените участници в семинар в гр.Варна и „практически поглед” на Европейските модели и ценности чрез посещение в Страсбург.

Публикувано на 09 Dec 2009