АНТИ СПИН кампания в ОУ - с. Орляк, СОУ и ПГТО – гр. Тервел

В ОУ „Васил Друмев” с. Орляк, СОУ „Йордан Йовков” и ПГТО „Дочо Михайлов” Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с ОДК „Малкият принц” гр. Тервел проведе превантивна и информационна АНТИ СПИН кампания под мотото: "Живей и за другите".
Модулите се водиха от обществените възпитатели към МКБППМН – Дамянка Иванова, Пенка Стратиева и Стоянка Георгиева.
И в трите училища, деца на възраст от 14 до 18 – години изгледаха филмите „Бъди в час” и „Ти гониш” - филм за приятелството и ХИВ/СПИН.
Проектът “Ти гониш” на Николай Мутафчиев и студентите от НАТФИЗ е спечелил наградата на UNFPA в конкурс за късометражно кино на социално значима за младите хора тема. Основната цел е да се представят проблемите, свързани с рисковите сексуални поведения на младите хора по начин, по който те самите ги преживяват.
България е на едно от първите места в Европа по брой на ранните нежелани бременности и аборти сред млади момичета, в същото време нивото на образованост по отношение на полово предаваните болести и ХИВ/СПИН е все още много ниско.
ХИВ - инфекцията днес се определя като пандемия, тъй като практически няма страна в света без случаи на ХИВ. България все още се числи към страните с ниско разпространение. До средата на месец ноември 2001 г. официално в Министерство на здравеопазването са регистрирани общо 353 ХИВ серопозитивни лица, като 96 от тях са заболели от СПИН. Само от началото на 2000 г. броят на новооткритите заразени с ХИВ лица е 34, от които 25 мъже, 8 жени и 1 анонимен. Средната възраст на заразените мъже е 32 години, а на заразените жени - 30 години. 79 % от серопозитивните лица са на възраст от 18 до 35 години. От началото на 1999 г. у нас е въведена съвременна антиретровирусна терапия. Но въпреки това темпът на нарастване на новозаразените, остава почти постоянен след 1994 г. - 25-32 души годишно, с тенденция към леко увеличаване.
На всички деца са раздадени материали, любезно предоставени ни от РИОКОЗ – Добрич. А за най-активните и дейни участници, МКБППМН при Община Тервел подари свои тениски с надпис “Не - на зависимостите”.
В ОУ „Васил Друмев” с. Орляк г-жа Емилия Райкова - преподавател по биология, ще даде по-подробни разяснения за проблема ХИВ и СПИН на учениците през седмицата, посветена на АНТИ СПИН кампанията „Живей и за другите”.
Превантивната дейност в СОУ и ПГТО - гр. Тервел ще продължи на 10.12.2009 год. (Четвъртък). МКБППМН за пореден път ще стане домакин на обучение с лектори Севдалина Колева и Васил Кожухаров, специалисти от РИОКОЗ - Добрич.
В обучителния модул - „Превенция на ХИВ/ СПИН” ще бъдат обхванати 20 деца: преминали през МКБППМН и Детска педагогическа стая, деца с проблемно поведение от двете училища на територията на град Тервел и живущи в общежитието.

Публикувано на 09 Dec 2009