Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Приключи общинския конкурс за написване на есе, разказ, презентация на тема „Кан Тервел и неговото управление”

Обявеният конкурс е по повод 50 г. юбилей на гр. Тервел и беше отбелязан в Програмата за юбилея. Целта е да се запознаят младите хора с историческите факти от живота и управлението на Кан Тервел, да се възпитат у учениците патриотични чувства на гордост и признателност към делото на владетеля Тервел и най-вече съхраняване на историческата памет.

Регламентът на конкурса бе изпратен през месец септември до всички училища и читалища.

По традиция в него участваха ученици от СОУ „Йордан Йовков” гр. Тервел; ОУ „Д-р Петър Берон” с. Коларци; ОУ „Васил Друмев” с. Орляк, ОДК „Малкият принц” и пак по традиция никакво участие от ОУ „Христо Ботев” с. Зърнево, ОУ „Паисий Хилендарски” с. Нова Камена и ОУ „Отец Паисий” с. Безмер.

В първа възрастова група от ²V до V²² клас участваха 14 ученика; от V клас- 10 деца от СОУ „Йордан Йовков” и 4 ученика от същото училище от V²² клас. В тази група не бяха присъдени ² –во и ²²- ро място; имаше само две поощрителни награди за Мила Милкова и Петър Добринов и двамата от V клас.

Във втора възрастова група взеха участие 15 ученика с есе, стихотворение и очерк; и 10 презентации. Поощрителни награди получиха Инджихан Ибрям от Х²² клас на СОУ – гр. Тервел за написване на стихотворение; за участие с представени есета поощрени бяха: Стелиана Руменова Ташкова от ²Х клас от СОУ- гр. Тервел и Ипек Ридван и Гюляр Риза от V²²² клас и двете ученички в ОУ „Д- р Петър Берон” с. Коларци.

За написване на очерк отличихме с ²- во място момичетата Тихомира и Полина Диянови, възпитанички на СОУ- гр. Тервел.
За изработване, дизайн и оформление на презентации на ²² – ро място бе отличен Николай Станчев от Клуб „Съхрани българското” към ОДК „Малкият принц” гр. Тервел, а ² –вото място заслужено отиде при Пламен Пенев, ученик от Х² клас на СОУ – гр. Тервел.
Приятно впечатление направи и естетическото оформление на презентацията на ОУ „Васил Друмев” с. Орляк.

Изненадата на конкурса, получена в последния момент, бе от Клуб за автентичен фолклор от СОУ „Йордан Йовков” гр. Тервел – „По стъпките на Милен Врабевски, Божидар Димитров и Росен Иванов”. Дръзкото предизвикателство на младите хора, предизвика истински интерес у връстниците им, точно и ясно поднесени истини и хипотези; свързани с родния им град провокира мисленето им. И те слушаха, как само слушаха и гледаха, след приключването на презентацията беше пълен покой в залата на музея, където са изложени картините предизвикали мислите им, вижданията им.

Когато една работа се свърши с ум и сърце, винаги има резултат.
Отличените ученици на призови места получиха диплом, парични и предметни награди от Община Тервел.

Публикувано на 02 Dec 2009