Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Обучение на тема „Етническа и религиозна толерантност” в ОУ „В. Друмев” с. Орляк

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Тервел и през тази година продължи своята превантивна дейност. На 23.11.2009 год. в актовата зала на ОУ „Васил Друмев” с. Орляк се проведе обучение на тема „Етническа и религиозна толерантност”. Участие взеха около 85 ученици от пети до осми клас и техните преподаватели.
Основните акценти бяха:

I. Семейството и родът. Семейството като най- малката градивна част от обществото. Човешките общности.
II. Големите човешки общности: етническа общност, религиозна общност, раса.
III. Свещените книги- теоретична основа на съвременните религии. Съпоставка между Библията (Стария и Новия завет) и Корана.
IV. Теорията за чистата арийска раса. Геноцид над евреите и ромите по време на Втората световна война. Позицията на България.
V. Съвременен поглед върху религиозните четива. Интерпретация.

Лекцията се проведе от обществения възпитател – Дамянка Иванова. Представена бе мултимедийна презентация по темата, която онагледяваше понятията етнос, религия, раса и расизъм, толерантност, Библия, Коран и пр.
Ученичка от осми клас изготви родословно дърво и го представи пред съучениците си. Интерес предизвика сравнението на религиозната тематика в Библията и Корана, на митологичните сюжети, залегнали в основата на юдаизма, християнството и исляма. Подробно бяха изследвани легендите за Сътворението според трите големи религии. Изводът от сравнителната характеристика беше, че трите основни религии имат обща митическа основа.

Учениците получиха пример за расова, етническа и религиозна толерантност, като си припомниха звездното семейство на Анджелина Джоли и Брад Пит, а също и като разгледаха родословието на американския президент Барак Обама.
Припомниха се уроците на историята - зверските кланета, горенето на клада, кръстоносните походи и фашизма. Изтъкнахме ролята на хитлерофашизма за потресаващия геноцид през ХХ век. Учениците видяха автентични кадри от концентрационните лагери. Подчертана беше огромната заслуга на цар Борис ²²² за спасяването на евреите и ромите от лапите на фашизма. Учениците научиха, че въпреки опасността България да бъде окупирана, тогавашното българско правителство не позволява да бъдат откарани в лагерите на смъртта 300 000 роми и 50 000 евреи.

Накрая на обучението се направи обобщение и опит за интерпретация върху значението на религиозните четива върху съвременния човек.
Обучението Дамянка Иванова завърши с думите: „България е, и все повече ще бъде, многоетническа, многоезична, многокултурна, многорелигиозна и дори – многорасова нация. От вас, мили деца, зависи бъдещето на света. И ако сте разбрали достатъчно ясно посланието на днешното ни занятие, значи сте помъдрели и за в бъдеще не бихте робували на етнически, расови и религиозни предразсъдъци. Сега е моментът да си подадем ръка, за да покажем, че сме приятели и желаем за себе си и останалите само добро.”

МКБППМН за пореден път изказва своята благодарност към ръководството на ОУ „Васил Друмев” с. Орляк, в чието лице ние винаги сме имали добър партньор при провеждането на съвместни инициативи в полза на децата от Община Тервел.

Публикувано на 02 Dec 2009