OБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ ЗА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Общината внесе проект за финансиране на начинанието пред Фонд”Социално подпомагане”.От Фонда съобщават,че са внесени общо 113 проекта.Резултатите от оценката им ще бъдат оповестени в началото на месец ноември. Чрез обществената трапезария всеки работен ден в периода 1 декември 2009 г. – 31 март 2009 г. 100 души от общината ще получават безплатен топъл обяд,включващ супа,основно ястие и хляб.Хората,които ще потребяват услугата ще бъдат подбрани от комисия ,която ще прецени доколко подалите заявление за ползване на услугата лица отговарят на условията на Програмата. Храната ще се приготвя в кухненския блок на Домашен социален патронаж.За селата,които са включени в програмата,готовите ястия ще се доставят на място и хората ще си я получават от мястото на доставката.За лежащо болни лица храната ще се разнася по домовете. Освен основната дейност по проекта – подбор на хората,закупуване на продукти,приготвяне и разнасяне на храна – ще бъде извършено и още нещо много съществено за община Тервел.Хората по селата и в общинския център ще бъдат информирани за условията за ползване на Дом за стари хора.Това се прави,тъй като идната година предстои да бъдат завършени работите по благоустрояването на двора и обзавеждането на всички помещения в дома.Работата по информирането и проучването на нагласите на хората към новата социална услуга ще бъде извършена от партньора по проекта за обществена трапезария – Сдружение „Бъдещето е в нас” гр.Тервел.За целта ще се изработят и отпечатат информационни материали .

Публикувано на 27 Oct 2009