ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ДВА ПРОЕКТА ЗА ТЕРВЕЛ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 23 октомври Кмета на общината подписа два договора за два спечелени общински проекта по Програмата за развитие на селските райони.Реализирането на тези проекти представлява най-мащабната инвестиция в публична инфраструктура за Община Тервел,която се е случила през последните 20 години.Двата одобрени проекта са подготвени без участието на консултанти и са внесени за разглеждане в ДФЗ „Земеделие” през м.ноември 2008 година.Те са по мярка 322 на Програмата и предвиждат цялостно възстановяване на инфраструктурата на няколко улици ,тротоарни платна,зелени площи и улично осветление в гр.Тервел,както и реконструкция на уличното осветление в селата Коларци,Нова Камена и Кочмар. Oбщата стойност на инвестицията по двата проекта е 3 015 000 лв.Планирания период за реализацията им е 18 месеца. Повече подробности за конкретните обекти,които ще бъдат възстановени със средствата по двата проекта ще бъдат предоставени след като Държавен Фонд Земеделие покани спечелилите общини, сред които и нашата за указания по специфицирането на изпълнението.Одобрените по програмата общински проекти са на обща стойност над 400 000 000 лв.

Публикувано на 27 Oct 2009