Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:ЕДНО ТЕРВЕЛСКО УЧИЛИЩЕ, В КОЕТО НЯМА ДЪЛГА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ

През последните години, а и напоследък често се говори за това,че българското образование няма постиженията си от преди 20 години, за това,че децата са неграмотни,не ходят на училище,родителите не са мотивирани да осигурят на потомството си необходимата за развитието му квалификация,учителите не са мотивирани да работят,поради не особено добро заплащане.......и още много други подобни неща.Всичко това,или поне част от него е абсолютна истина,наречена българска действителност.Какво става обаче,ако някой иска да преодолее поне частично тези проблеми,пък макар и само в собственото си училище? Тогава той започва да търси начини да направи училището по-привлекателно,да осигури допълнителна работа и доходи на педагозите.Така вероятно са разсъждавали и няколко от учителките,работещи в ОУ”Васил Друмев” в с.Орляк.Техния стремеж към подобряване на материалната база и увеличаване на извънкласните форми и възможности за привличане на ученици към училищния живот започна през 2006 година,когато училището успя да спечели три проекта по общинската програма „Училището и читалището-естествена и безопасна среда за децата”.След като работата по тях завърши с добър и успещен край последваха няколко проекта,финансирани по национални програми на МОН и един проект,финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците  от  етническите малцинства /ЦОИДЕУМ/.Докато се стигне до най-новото постижение на екипа от млади и амбициозни дами от училището в Орляк – да спечелят финансиране от ЦОИДЕУМ   за свой проект по Програма на Центъра,за която са класирани като печеливши само 10 проекта от стотици подадени такива от училища от цялата страна.Става дума за проектно предложение „Съхраняване и развитие на традициите-- път към интеграция на етническите малцинства”, с бюджет 9 970 лв. Средствата ще се разходват в рамките на идната учебна година за създаване на клуб за изследователски дейности,състав за традиционни български песни и танци,група за ориенталски песни и танци и състав за съвременни танци и песни в уилището.
В рамките на проекта ще се проучат,популяризират,утвърдят сред подрастващите и ще се съхранят мюсюлмански и християнски традиции на общността в  с. Орляк.  Ще се сформират групи за извънкласни и извънучилищни дейности, ще се организират прояви ,ще се проведат проучвателни дейности,ще се подготвят възстановка на обичай,концерт- спектакъл, коледно тържество, презентации пред родители и общественост в с. Орляк. Проектът  предвижда и участие на деца в етнофестивал и семинар за обмяна на опит с друго общинско училище и отчитане на резултатите от извършените дейности. Подготовката и реализацията на мероприятията  по проекта, ще се осъществят в периода от 15.09. 2009 г. до 15.09. 2010 г. Всички дейности ще се реализират от екипа за управление на проекта в училището и специалистите от община Тервел,работещи в сферата на общинското образование. Проектното предложение цели ангажиране на вниманието,интересите и дарбите  на  децата и учениците от ОУ „Васил Друмев” в с.Орляк в реализирането на дейности,които повишават привлекателността на училището като място,където децата и учениците могат да развиват своите умения и интереси и да бъдат поощрявани за това в контекста на  културната идентичност  и самобитност на своя етнос.
Стремежът на педагозите от Орляк в крайна сметка е да задържат повече деца в училището и да им осигурят по-добри възможности за пълноценно развитие.
Партньор по проекта е Община Тервел.Двете организации си партнират успешно не за първи път при създаването на проектни предложения и при реализирането им.


Публикувано на 01 Sep 2009