ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ЕДНА ЗНАЧИМА ИНВЕСТИЦИЯ – ЩЕ СЕ СЛУЧИ ЛИ ТЯ ЗА ТЕРВЕЛ И КОГА ?

Снимка на фотопанел

Всеки здравомислещ тервелчанин си дава ясна сметка, че Община Тервел не е облагодетелствана да притежава привлекателни природни дадености и блага. Далеч от нас е прохладата на морския бряг, който може да събере на едно място десетки хиляди любители на плажните удоволствия, още по-далеч е прохладата на планината, наоколо няма и следа от бистри планински ручеи. Докъдето стига погледа се ширят ниви, пасища и дворове. Тази не особено атрактивна картинка е пейзажът, който виждаме всеки ден и който ни напомня, че животът ни тук не е лесен. В миналото – далечно и не толкова- в Тервел са станали факт няколко значими инвестиции, които дават препитание на голяма част от хората в общината до ден днешен. Когато стане дума за работодатели се сещаме за големите производствени цехове на „Пластхим”, за стотиците шивашки машини във фабриката на „Дека” ООД. Стотици са заетите в бюджетната сфера, още толкова намират препитание или допълнителни доходи за издържане на семействата си в сферата на търговията, земеделието и услугите.
    През последните 1-2 години се заговори за т.нар. възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/. Появи се информация за благоприятните геграфски дадености на България, които дадености са предпоставка инвеститорите в бранша да обърнат поглед към страната. Този път се оказа, че Тервел не е подминат от природата и в нашата община има места, които крият значим потенциал за изграждане на системи, произвеждащи електроенергия от природни източници – слънчеви лъчи, вятър. На много места в страната вече са факт малки фотоволтаични паркове. За Тервел обаче от съществено значение е инвестиционното намерение за изграждане на фотоволтаичен парк  с капацитет 5 МW. В този брой на вестника ще Ви разкажем за вижданията на инвеститора по отношение на изграждането на съоръжението.
Според информация на управителя на “Фотоволтаик Тервел 1” ЕООД - Райнер Луплов - предприятието планира в следващите девет месеца да изгради  един от най-големите фотоволтаични паркове в България. “Фотоволтаик Тервел 1” ЕООД е дъщерно дружество на КИОТО Фотоволтаикс ГмбХ - Австрия – един от най-големите производители на термосоларни и фотоволтаични модули в Европа. След Испания и Италия КИОТО-Груп желае да инвестира и в България и счита, че страната е един от най-големите пазари на развитие в Източна Европа.

В тясно сътрудничество с Община Тервел, на площ от около 300 дка - собственост на Община Тервел, трябва да бъдат изградени общо 25000 фотоволтаични панела с мощност от по 200 Wp всеки. Производител на фотоволтаичните панели е самият концерн-майка на инвеститора. Съоръжението представлява високо ефективен вариант за монтиране на панелите върху едноосови следящи системи с по 12-16 панела.  Имайки предвид големината на фотоволтаичния парк, тази конфигурация би била единствената предлагаща съчетание от подобен мащаб и технология  към планирания момент на изграждането в България. Окончателното решение за  старта на инвестицията както и на използваните системи ще се вземе след извършване на геоложко проучване на почвата по отношение на пригодността на земната  основа за изграждане на строителните елементи на съоръжението и обслужващата инфраструктура. Специфичните технически допълнителни елементи за финализиране на енергийния проект ще бъдат закупени от европейския и българския пазар.

Пълният обем на  инвестицията на „Фотоволтаичен парк ТЕРВЕЛ 1” възлиза на около 24 млн. Евро. За ясно формулираното си инвестиционно намерение, в съчетание с високия инвестиционен рейтинг на концерна-майка, “Фотоволтаик Тервел 1” получи на 21.06.2009г. от Министерство на икономиката и енергетиката  Сертификат за инвестиция – клас А. С подобно признание не могат да се похвалят голям брой инвеститори в България.
Важен момент при планирането на етапите на проекта  беше положителното решение за подкрепа на инвестиционното намерение от страна на Кметския екип и на Общинския съвет на Тервел. Това становище на местната власт отвори пътя за всички следващи административно–правни процедури. С това бяха поставени и основите на проекта.
Инвеститорът се надява да успее да приключи процедурата по изработване и одобрение на ПУП както и по получаване на разрешение за строеж до октомври т.г., за да може още в края на годината да се започне с подготовката на първите строителни работи.
Доколкото технологията на реализирането на проекта позволява, “Фотоволтаик Тервел 1” ЕООД възнамерява да възложи всички работи по планирането и реализирането на строителството на местни български партньори, за да допринесе по този начин за растежа на икономиката в региона.
По време на фазата на строителството временно по проекта могат да бъдат заети на пълно работно време до 50 души. Те ще бъдат наети от местни фирми за  строителство и монтаж, с които инвеститорът ще сключи договор.
Дружеството  все още не разполага със становище от местния оператор на мрежата за пренос на електроенергия ЕОН България Мрежи АД, но уверенията сочат, че скоро ще бъде постигнато споразумение. Това ще позволи през средата на 2010 година фотоволтаичният парк да бъде присъединен съгласно плана към енергийната мрежа, за да започне да произвежда електрическа енергия от фотоволтаици.
Такива са и надеждите на Община Тервел, която съгласно договор с инвеститора ще получава фиксиран финансов дял за всеки произведен MW/h за периода на следващите 30 години. Този регламентиран и постоянен приход  ще даде значителен принос за благото и развитието на региона.
От страна на КИОТО-Груп в областта на възобновяемите енергии са предвидени още инвестиции, в които е включен отново регионът около Тервел, във връзка с което инвеститорът и в бъдеще се надява да получи  подкрепата на населението и на Общинската управа.
За тези цели КИОТО-Груп е основала няколко дъщерни дружества в България и вече работи по инвестиционната подготовката и на други места за реализиране на проекти.


Публикувано на 05 Aug 2009