ЛЯТО И ЗЕМЕДЕЛИЕ – ДЕН ГОДИНА ХРАНИ

      Жътвата мина – трудна , тежка и неблагодатна. Няма я усмивката по лицата на земеделските стопани. Всички събират плодовете на труда си , но добивите тази година са ниски – 280 кг/дка при пшеницата. Продължителните дъждове доведоха и до почерняване на житата. Пожънати са  засетите 130 067 дка пшеница и  реколтата от ечемик  - 17 765 дка. Други площи засети с есенници са съответно: рапица – 10 279 дка и тритикале – 132 000 дка.Отглеждащите рапица са получили средно по 200 кг/дка, а тритикалето е ожънато при среден добив от 300 кг./дка.От декар ечемик са добити средно по 320 кг. Ето как са разпределени обработваемите площи и при пролетниците: царевица – 63 172,400 дка, слънчоглед – 84 122 дка, шарен слънчоглед  -898 дка, кориандър – 3 029 дка. Бобовите култури са представени от грах – 1000 дка и  фасул 300 дка. Нетрадиционна култура за региона е лавандулата – 100 дка.Тя се отглежда за трета поредна година в землището на с.Зърнево.Собственик на засятия масив е фирма със седалище гр.Варна, а човекът който се грижи за лавандуловото поле и проблемите му в с.Зърнево е Заит Керим.Интерес за местните хора представлява механизираното прибиране на годишния добив на зелена лавандулова маса,което става със специална косачка.Добивът тази година възлиза на 500 кг от дка зелена маса, срещу 800 кг за миналата година.Събраната лавандула се преработва за получаване на лавандулово масло.
       Немалка част от земеделските производители в община Тервел са се посветили на отглеждането на  тютюн. По данни от регистъра на тютюнопроизводителите, сключили договор за производство на тютюн  реколта 2009г. са регистрирани, както следва:
    За тип Ориенталски, произход Северна България, сорт Хан Тервел – площи за засаждане – 5 739,900 дка, брой тютюнопроизводители – 842, очаквано количество производство – 1 089 225 кг.тютюн.
    За тип „Бърлей 13-17” - площи за засаждане – 971 дка, брой тютюнопроизводители – 57, очаквано количество производство – 181 150 кг.тютюн.
    За тип „Бърлей 420” - площи за засаждане – 146 дка, брой тютюнопроизводители – 18, очаквано количество производство – 27 740 кг.тютюн.
        От миналата година тютюнопроизводителите имат възможност сами да избират фирмата , с която да сключат договор за изкупуване на произведената продукция. За настоящата 2009г. са предпочетени „Тополовград –БТ” АД, „Тракия Табак”, „Първомай-БТ”АД, „Плевен- БТ” АД, „Мирисиян България” АД , ЕТ” Заара – Я.Иванов”. Цифрите посочени като договорирани, действително разсадените площи и получена продукция не винаги се покриват. Основния фактор, който влияе върху тях  са метериологичните условия. Всяка година в срок до 30 август се извършват проверки по населени места в община Тервел с представител на общинска администрация и технолог от фонд”Тютюн” гр.Исперих с цел уточняване на действително разсадените площи с тютюн.


Публикувано на 05 Aug 2009