ПРЕДСТОЯЩИ ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

В началото на м.август ще започне изпълнението на един много значим за общината проект – този,чрез който изграденият на фаза ‘груб строеж” Дом за стари хора ще бъде завършен .Осигурени са допълнителни 330 000 лв. с целево предназначение за доизграждане на дома.Средствата ще се разходват за построяване на  на покрита тераса пред един от двата корпуса на сградата, за изграждане на котелно стопанство и отоплителна инсталация,соларна система за топла вода,поставяне на фаянс,теракота ,санитария и подови покрития в стаите , санитарните възли и общите помещения,боядисване на всички стени и тавани,основен ремонт и преустройство в помещения за персонала на съществуващия сутерен на сградата ,направа на изгребна яма.След приключване на работата,срокът за което съвпада с края на строителния сезон,общината ще трябва да помисли за това от къде да намери средства за закупуване на необходимите мебели и оборудване на бъдещото социално заведение, както и за благоустрояване на дворното пространство.
    Отново в началото на м.август ще започне основен ремонт на санитарните възли в СОУ „Йордан Йовков”.Проектът предвижда  подмяна на всички елементи на общо 32 тоалетни клетки на четирите етажа на учебния корпус на СОУ.Ще бъдат поставени нови фаянсови и теракотни настилки,ще бъдат подменени всички умивалници и елементи на санитарията,ще се ремонтира основно ВиК инсталацията.Помещенията ще бъдат измазани и боядисани.Ремонтът е изключително навременен,тъй като санитарните възли до момента са ремонтирани само частично през годините,което не решава проблема с честите течове и повреди .Училището е единственото СОУ в общината и всеки ден в него влизат близо 800 деца от няколко села и от Тервел.В този аспект надеждността на санитарните помещения е от голямо значение за  условията за пребиваване на децата и учениците в училището.
    Освен тези два обекта, до края на строителния сезон ще бъде извършено също преустройство на единия от етажите на бившето училище в с.Жегларци като целта на това преустройство е там да се помещава кметството на селото.Такъв беше един от поетите от общината ангажименти за съхранение и рационално ползване на сградите и имушеството на закритите поради липса на ученици училища.


Публикувано на 12 Jul 2009