ДОСТОЕН ФИНАЛ ЗА ШКОЛАТА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

Учебната година за Школата по изобразително и приложно изкуство към ОДК „Малкият принц” приключи с нови награди.
    Маринела Георгиева Колева- ІХ клас зае І-во място в Националния конкурс „Съзидатели на дружбата”, организиран от Национално движение „Русофили”, Синдиката на българските учители, МОН и Военноисторическия музей гр. София.
Награждаването се състоя на 08. 06. 09г. в зала България- София.
    Единадесет участника от Школата получиха признание на Областния кръг от Националния конкурс „Мисия Спасител”:
    В Първа възрастова група:
    І-во място за Радостина Георгиева Николова- на 9г., ІІІкл.;
    ІІІ- то място за Найден Николаев- 8г., ІІкл. и Екатерина Николаева- на 9г., ІІІкл.
    Поощрителна награда за най- малък участник получи Лина Ивайлова на 5 год.
Във Втора възрастова група:
І-во място зае Стелиана Руменова Ташкова- 14г., VІІІкл.
ІІ- ро място за Недялка Тончева- 14г. VІІІкл. и Димитър Здравков- 10г. ІVкл.
ІІІ-то място заеха Кремена Веселинова- 14г. VІІІкл. и Христо Атанасов- 11г. V кл.
В Трета възрастова група І-во място бе присъдено на Садифе Илмаз Юсмен на 15 год. VІІІкл., а ІІ-ро място бе за Мюджгян Гюрджан на 15 год. От ІХ кл.
Класираните рисунки от Областния кръг ще вземат участие в националния кръг на конкурса,а тези,които се класират там,ще участват в междубародния конкурс”Мисия Спасител”.
Да пожелаем успех на малките художници от Тервел!


Публикувано на 23 Jun 2009