ОДОБРЕН ЗА ФИНАСИРАНЕ Е ТРЕТИ ПОРЕДЕН ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ОБЩИНАТА

Този път не става дума за инфраструктура, а за една по-друга инвестиция – в децата и учениците в общината.Проектът е по Оперативна Програма”Човешки ресурси” и носи името „Различни под едно небе”.Водеща организация е Община Тервел,в партньорство с Основно училище „Васил Друмев” с.Орляк.
Основните форми, програми и събития за извънкласни дейности ,които до сега се осъществяваха от общинските училища,читалища,ОДК и общината , в рамките на този проект ще бъдат разширени и обогатени с нови идеи.Хубавото в случая с нашата община е,че чрез сега одобрения проект ще се надгради нещо,което вече бе създадено и доказа , че работи – от 2004 до сега.Това  нещо е добрата практика на общината и нейните партньорски организации,работещи с деца в създаването на нови форми за изява и занимания на деца и ученици.През последните няколко години родителите ,учителите и децата в общината възприеха множеството конкурси,развлекателно-познавателни и спортни състезания и турнири ,общински празници за деца и младежи,ваканционната програма „Наше лято” и още много други нетрадиционни като замисъл форми на забава за подрастващите като нещо,което се случва от само себе си.Само че това далеч не е така.Няма институция,която да предлага готови формули за извънкласни дейности или да ги  финансира ,ако някой възрастен в общината,читалището, училището или ОДК  не измисля нови и интересни начини да увлече младежките интереси и внимание в полезни и забавни дейности и ако същия някой не търси начини да финансира тези дейности,за да не затруднява и без това задъхващия се общински бюджет.
В основни линии,това е средата върху която се случи това хубаво нещо-общината да състави концепцията,да разработи и да спечели финансиране за 11 месечна общинска програма за извънкласни форми.
Основните дейности по проекта са следните:
1.Разширяване на Ваканционна Програма”Наше лято”,включващо:
Организиране и провеждане на конкурс”Подарък за него,подарък за нея” с участие на деца и родители.В рамките на мероприятието ще се изработват при предварително зададени критерии и осигурени материали за работа подаръчни опаковки подходящи за подаръци на мъже и жени;
Организиране и провеждане на викторина ‘Суха река-кът от рая под небето на Добруджа” с два отбора на ученици от гр.Тервел и ОУ с.Орляк и посещение на защитената територия „Суха река”в района на тервелските села Коларци,Оногур и Брестница;
Организиране и провеждане на Летен Карнавал с участие на ученици и деца от гр.Тервел и с.Орляк;
Еднодневно посещение на Двореца в гр.Балчик и морския бряг , двудневни занимания в гр.Тервел и представяне на изложба „Море,слънце,ваканция” от рисунки и пана с включени морски мотиви и природни материали  от морския бряг.
2. Създаване на школа по приложно изкуство и керамика към средищно основно училище в с.Нова Камена,общ.Тервел;
3. Междуучилищен Конкурс „Тервел в детските очи”,посветен на 50 годишнината от обявяването на Тервел за град на 30 януари 1960 г.,който ще изглежда по следния начин:
Ученици и деца от три школи по приложно изкуство / ОДК Тервел,извънкласен център при ОУ с.Нова Камена и Школа по приложни изкуства при Читалище Тервел/ и ученици от всички общински училища ще участват в конкурс с 4 компонента: фотоси; рисунки;  модели,макети и изображения на символи на града – плакет,почетен знак,знаме,есе.Всички творби са насочени към миналото,настоящето и забележителностите на Тервел.Отличените творби от 4-те компонента се издават в книжка-албум „Тервел в детските очи”,като за всеки ученик-участник се осигурява екземпляр от книжката.
4. Създаване на танцов състав при ОУ”В.Друмев” с.Орляк:
Ученици от ОУ в с.Орляк ще разучат танц в стил ‘Бели денс”,поставен от хореограф на школа за модерен балет при ОДК Тервел;
Ученици от ОУ в с.Орляк ще разучат танцов спектакъл „Фолкорна палитра”,съставен от мотиви от танцов фолклор на различни етноси
Занятията на групите – 4 броя ще се водят от специалисти от училището / 4 души / преминали през 2008 г.курс на обучение за преподаватели по СИП „Фолклор на етносите” към Център за междуетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ.
5. Разширяване на дейността на школа по модерен балет при ОДК Тервел:
Школата по модерен балет в ОДК Тервел работи от 2000 г.В нея участват 50 деца ,разпределени в три възрастови групи.Танците са в стиловете”Танцово шоу”,”Характерни танци”и „Спортни мажоретки”.Школата е носител на няколко призови награди от национални и международни танцови форуми.В рамките на настоящия проект дейността й ще се разшири чрез:поставяне и разучаване на 4 нови танци в стиловете ‘Бели денс”,”Парадни мажоретки”,”Класически балет” и „Джаз”
6. Разширяване дейността на Детски фолклорен ансамбъл гр.Тервел:
Детския фолклорен ансамбъл при Читалише Тервел работи от 2000 г.В него участват 110 деца на възраст от 6 до 15 години.Всички са ученици в СОУ”Йордан Йовков”гр.Тервел.Играят в две възрастови групи.Ансамбълът е номиниран за представителен детски ансамбъл за страната.Носител е на множество призови и специални награди от национални и международни фестивали.
В рамките на настоящия проект дейността на ансамбъла ще се разшири чрез :поставяне и разучаване на танцова постановка”Гергьовско веселие” и  „Великденски танц”.
7. Разработване на училищна програма за превенция на агресивното поведение в ОУ с.Орляк
8. Танцов празник „Под едно небе”:
В общината работят три танцови детски състави, носители на много престижни награди в различни танцови стилове – обработен фолкор/детския фолклорен ансамбъл/,характерни танци/щколата по модерен балет/ и фолклор на етносите / танцов състав при ОУ с.Орляк.Естествен мотив и място за изява на учениците танцъори е танцовия празник’Под едно небе”.Той се организира за първи път. Ще се представят всички нови танци,поставени и разучени в рамките на настоящия проект.Ще бъде еднодневен и в него ще вземат участие фолклорен хор и тамбурашки оркестър при музикално СОУ”Климент Охридски” гр.Добрич- общо 30 ученика.
9. Седмица на спорта:
От 2005 година в общината ежегодно се провеждат междуучилищен футболен турнир и лекоатлетически крос „Хан Тервел.В рамките на настоящия проект двете спортни прояви ще се обединят под мотото ‘Седмица на спорта”.Състезанието ще бъде разширено като в междуучилищния футболен турнир ще бъдат поканени да участват и училищни отбори от Община Генерал Тошево,обл.Добрич.Турнира ще се проведе в рамките на два дни.В Крос „Хан Тервел”,който традиционно включва само ученици от Тервел, сега ще мерят сили ученици от всички общински училища.Тренировките на училищните отбори и на индивидуалните участници от селата ще се водят от учителите по визическа култура,в редовни часове и СИП.Подборът на учениците ще се извърши от преподавателите.
10. Създаване на междуучилищен клуб”Цветен град”:
Всяка от школите и отборите,които са участвали в организираните в рамките на проекта междуучилищни конкурси,турнири и празници / Школа по приложно изкуство при ОДК,Школа по приложно изкуство при читалище Тервел,Школа по приложно изкуство и керамика към извънкласен център при ОУ с.Нова Камена,детски фолклорен ансамбъл,школа по модерен балет при ОДК , танцов състав при ОУ „В.Друмев” с . Орляк, 5 футболни отбора от общински училища/ ще засеят разсад от едногодишни растения – цветя- в алеите на градския парк в Тервел.Местата за засяване ще бъдат обработени предварително от отдел”Озеленяване” към общината.Дейностите по засяването  ще бъдат предшествани от двудневни занятия за придобиване на основни теоретически познания и ще се ръководят от ръководителя на клуб „Еколог” при ОДК Тервел и преподаватели от училищата,подготвили съставите и отборите.Последващата поддръжка на цветните площи ще се извършва от отдел „Озеленяване”.
Голяма част от проектните  дейности са добре познати в общината и практиката показва,че ползата от тях за децата е безспорна.Голяма част от тези прояви до неотдавна се финансираха със собсствени средства.В годината на все по-осезаема финансова криза обаче те щяха да бъдат силно редуцирани.Тази опасност вече не съществува.Новоодобрения проект ще осигури много по-добри условия от досегашните за занимания на децата в общината.


Публикувано на 02 Jun 2009