ПРИКЛЮЧВА ПРОБЛЕМА С КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Общината внесе молба до Административен съд  Добрич  за прекратяване на образуваното административно дело по спорното Решение на Общински съвет Тервел за разпределяне на целевата субсидия за капиталови разходи на община Тервел.

Мотивите за отпадане на необходимостта по решението да се произнесе съдебната инстанция са следните:
      1.Общинският съвет преразгледа за четвърти път въпроса с разпределението на капиталовите разходи по обекти за 2009 г. и при това разглеждане бяха коригирани съществени проблеми,водещи до нарушаване на законообразността на направеното разпределение.Все още съществуват ограничения за изпълнението на някои от обектите и по тази причина на  следващо заседание на Общинския съвет Кметът на общината ще внесе  предложение за компенсирани промени в направеното разпределение.Нормативната уредба по въпроса регламентира , че след 30 юни на всяка бюджетна година такива промени могат да бъдат извършвани по предложение на кмета и с решение на общинските съвети.

      2.След прекратяването на съдебното производство Общината ще може да обяви процедури за избор на изпълнители за по-голяма част от обектите,посочени в решението  и по този начин ще се компенсира частично забавянето на планираните строителни дейности ,което стана факт след  възникването на необходимостта от оспорване по съдебен ред.Общинското ръководство определя като свой приоритет възможността да бъдат наети местни хора за част от дейностите по изпълнението на обектите и по този начин да се съдейства за преодоляване на последиците от започналите в реалния сектор съкращения на работни места.Само през месец  юни се планира да бъдат наети 12 безработни мъже за изпълнението на два от обектите.


Публикувано на 25 May 2009