ДВАНАДЕСЕТОКЛАСНИЦИТЕ ОБСЪДИХА СВОИ ПРОЕКТИ

В СОУ Тервел през последните 3 години се утвърди интересна форма на проверка на знанията на учениците по предмета  „Свят и личност”.Зрелостниците подготвят свои проектни предложения , които биват представяни и обсъждани пред  преподавателите.При подготовката си учениците ползват информация,която имат за конкретни отворени към момента схеми за финансиране по различни програми.Конкретните си  идеи младежите формулират и развиват като ползват опита и практиката на общината и училището си.Проектите могат да бъдат насочени  така както към подобряване състоянието на публичната инфраструктура,така и към дейности в сферата на бизнеса и предприемачеството.
Традиционно на обсъждането присъства представител на общината.
Създадената практика показва кои са акцентите,които младите хора поставят в своите виждания за развитието на града и какви са схващанията им за бъдещата им собствена реализация.Някои от техните идеи вече са намерили място при разработването на общински проекти.По време на миналогодишното обсъждане бе представен проект за възстановяване на спортната площадка в ЖК „Изгрев”.Идеята на младите хора намери приложение в един от проектите на общината,внесен за разглеждане в края на 2008 г.по Мярка 322 на Програмата за развитие на селските райони.
В навечерието на сбогуването си с училището младите хора показаха ясните си виждания по определени проблеми и желанието си да работят за разрешаването им вече като хора,излезли извън родното школо – граждани,които сами трябва да намерят своето място в заобикалящия ги свят.
Зрелостниците, групирани в 7 работни екипа , представиха 7 проектни предложения.
Първото от тях фокусира вниманието върху проблеми с материалната база на СОУ.Учениците откроиха като особено належащ ремонта на санитарните възли в училището.Представено бе проектно предложение за подмяна на санитарен фаянс,подови настилки,водопроводни и канални съоръжения във всички 32 клетки на учебните корпуси.Екипът на проекта обоснова извършване на дейности на стойност 36 000 лв. без ДДС и показа безспорна необходимост и приоритетност за решаване на този проблем.Вижданията на младите хора съвпадат в пълна степен с инвестиционните намерения на общината за лятото на 2009 година. Средства в размер на 50 000 лв. За ремонт на санитарните възли в СОУ са вече разчетени с предложение на кмета за разпределяне на субсидия по реда на ПМС 72 от 2009 г. Предстои заседание на общински съвет на 21 май т.г., когато би следвало да се вземе решение по въпроса.Така в края на лятната ваканция СОУ би трябвало да разполага с напълно обновени санитарни възли за своите 800 ученика.
Две от предложенията илюстрираха желанието на учениците да имат атрактивно оформление на представителното фоайе на втория етаж на училището.Представиха се идеи за оформяне на табла,свързани с националната ни история и светини – Рилския манастир,Боянската църква,Кан Тервел,Освобождението на България от турско робство, Йордан Йовков,Материали събрани от Клуба за автентичен фолклор и др,
Някои от екипите показаха желание и виждания за стартиране на бизнес.Представени бяха проекти за : откриване на заведение за бързо хранене в Тервел,откриване на киносалон ,създаване на стопанство за млади фермери и създаване на офис за консултантски услуги в областта на строителството.При подготовката на своите проекти младите  хора бяха се потрудили да проучат възможностите за ползване на свободни сгради и помещения в града, за търсенето на различните видове услуги,които искат да развият и възможностите те да бъдат допълнени със съпътстващи дейности,повишаващи нивото на услугите.
Подготовката на проектите  среща учениците с информация ,която не биха могли да научат от учебниците.Чрез това интересно упражнение в учебна среда дванадесетокласниците заявиха  желанието си да се впишат успешно в реалността извън училищните стени  и да намерят своето място в живота,който ги очаква.


Публикувано на 19 May 2009